De liedjes


Hoewel De schimmige schurken niet onder de noemer "musical" wordt opgevoerd zijn er tijdens de voorstelling wel diverse liedjes te horen.
De muziek voor de theatershow is gecomponeerd door Tom van Stiphout en Steven Cornillie. De teksten van de liedjes werden geschreven door Ronald Van Rillaer.

De titels van de liedjes die worden gezongen zijn:

Alle liedjes zijn, samen met vier extra nummers, opgenomen op de CD van de Suske en Wiske Band.