Paul Geerts


Paul Geerts is nauw betrokken bij de totstandkoming van de musical.

Paul Geerts De opvolger van Willy Vandersteen, die inmiddels zelf de fakkel weer heeft doorgegeven aan Marc Verhaegen, heeft veel werk verricht voor de musical.
Paul Geerts werd al in een vroeg stadium op de hoogte gebracht van het plan om een musical te maken van De Spokenjagers. In februari 2002 werd hem verzocht om een groot aantal tekeningen te maken die konden worden gebruikt voor projectie op het toneel. Regisseur Jos Dom wilde een getekend decor gebruiken om daarmee een spel tussen tweedimensionele en driedimensionele elementen op het podium te creëren.
De tekeningen van Paul Geerts zullen tijdens de voorstelling, computergestuurd, op het toneel worden geprojecteerd. De acteurs spelen dus als het ware in de tekeningen.

Om de veertien dagen heeft Geerts een bespreking met het creatieve team om tekeningen, decors en dialogen door te spreken.
Zodra besloten is welke tekeningen zullen worden gebruikt wordt een uitgebreid proces in gang gezet. Paul Geerts maakt de potloodtekeningen die bij Studio Vandersteen worden geïnkt. Het inkleuren gebeurt vervolgens bij de Standaard Uitgeverij. Daarna worden de tekeningen op de computer gezet en zijn ze klaar voor de computerprojecties.
De tekenaar moest bij het maken van de tekeningen voor de voorstelling anders te werk gaan dan wanneer hij een strip tekent. Zo moeten de zwarte lijnen zo fijn mogelijk getekend worden, omdat alles wordt uitvergroot via de projecties. Bij een scène zit men ook met de verhouding van drie op vier. Dit brengt met zich mee dat de horizon nog altijd geloofwaardig moet overkomen. Een voordeur mag bijvoorbeeld na projectie geen vier meter hoog blijken, aangezien de acteurs hun eigen lengte behouden.

Paul Geerts heeft ook gewaakt over het karakter en het uiterlijk van de musical. De wereld van Suske en Wiske moet voor kinderen herkenbaar blijven. Interieurs en allerlei rekwisieten moeten levensecht zijn, zodat de strip erin herkend kan worden.

Voor de eerste Suske en Wiske musical heeft Geerts meegewerkt aan de opzet van het scenario. Bij deze nieuwe voorstelling is echter sprake van een andere opzet omdat er een bestaand verhaal, geschreven door Willy Vandersteen, tot leven wordt gebracht. Ook is er een verschil omdat er zoveel tekeningen gebruikt worden, wat in de vorige grote musical niet het geval was. De hoofdzaak is vooral de link tussen het beeldverhaal en de acteurs. Dit is de grootste uitdaging, maar Paul Geerts is er met het volle enthousiasme tegenaan gegaan en wijdt zich momenteel voor een groot deel van zijn tijd aan de musical.