Suske en Wiske op het WWW

Auteurs


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Door het aanklikken van een letter in het alfabetische menu op deze pagina kan worden gezocht in de lijst met auteursnamen. In deze index zijn alle bekende personen opgenomen die hebben meegewerkt aan de strips die zijn verschenen in het Suske en Wiske weekblad.
De namen zijn gesorteerd op achternaam. Hierbij geldt dat voorvoegsels bij Vlaamse auteurs tot de achternaam worden gerekend terwijl deze bij Nederlandse personen worden verwaarloosd. Als gevolg hiervan kan de Vlaming Eric De Rop onder de "D" worden gevonden terwijl de Nederlander Bert van der Meij bij de "M" staat.

Voor zover bekend zijn bij de auteurs de volgende gegevens opgenomen:
Naam De echte naam van de persoon of de naam waaronder hij/zij het best bekend is.
Pseudoniem De schuilnaam of -namen waaronder een auteur aan een strip heeft gewerkt.
Serie(s) De reeksen waaran de auteur heeft meegewerkt.
Verhaal Verhalen buiten reeks waarvoor de auteur een bijdrage heeft geleverd.
Informatie in weekblad Verwijzingen naar nummers van het Suske en Wiske weekblad waarin gegevens over de auteur terug zijn te vinden.
Informatie op WWW Links naar internetpagina's waar informatie over de auteur op staat.

Als een auteur onder 1 of meerdere pseudoniemen heeft gewerkt dan zijn vanaf die schuilnamen verwijzingen naar de echte of meest bekende naam van die persoon opgenomen. Achter de series of verhalen die bij een auteur worden opgenoemd staat tussen ronde haken het pseudoniem vermeld waaronder de persoon aan die strip heeft gewerkt.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z