Suske en Wiske op het WWW

De roekeloze ruimtereis

Ruimtewebsite


Introductie

Screenshot ruimte-website Speciaal voor de cd-rom werd een site gemaakt met allerlei informatie over sterren, planeten en andere onderwerpen die met de ruimte verband houden. De term website is hierbij eigenlijk verkeerd gekozen aangezien het welliswaar om html-pagina's gaat maar deze zijn niet op het internet te vinden. Ze bestaan enkel op de cd-rom.
Naast afbeeldingen van allerlei hemelobjecten wordt de site ook opgesierd door een plaatjes uit Suske en Wiske verhalen die met buitenaardse zaken te maken hebben, zoals De gezanten van Mars en De stervende ster.

In de site zijn ook diverse codes verstopt voor het platform-spel en de moonlander-game.