Suske en Wiske op het WWW - Versus

De slimme slapjanus in de krant

Deel 2


Dit artikel is voor het eerst verschenen in Versus no. 29 (november 1994).

De slimme slapjanus Met de concludering dat het verhaal `De slimme slapjanus' in de oorspronkelijke `De Standaard'-versie langer was dan de latere versies brachten Joop Schreurs en schrijver dezes, in versus 26 de eerste vier gewijzigde dagafleveringen.
In deze vier afleveringen zagen we twee wijzigingen. Ten eerste het gedeelte waarin Jerom een zojuist door hem verpletterd insect `eervol' naar de laatste rustplaats brengt. En ten tweede de andere manier van chocolade toevoer aan onze vrienden.

Meteen in het volgende nummer, Versus 27, werd een interessante brief geplaatst. Deze brief was ingezonden door J. Moonen. Hij rekent o.a. voor dat er nog een aflevering moet bestaan, die later is vervallen.
Deze constatering is inderdaad correct. Ook wij waren reeds tot deze conclusie gekomen maar kunnen de stroken helaas nu pas publiceren.

Hier zijn twee dagafleveringen afgebeeld. Deze 2 afleveringen zijn gereduceerd tot de stroken 55 en 56 in het album. Om precies te zijn is van de eerste strook alleen het plaatje met Jerom overgebleven, de tweede en derde strook zijn verdwenen en de laatste strook van de vier heeft een nieuw begintekstje.

Reeds in Versus 26 werd als oorzaak aangegeven het feit dat M. Verhaegen vanwege de drukte veel van het (teken-)werk heeft gedaan. Hieruit kunnen we, volgens mij, de hoop putten dat ook op lange termijn de avonturen van Suske en Wiske verzekerd zijn van een goede tekenaar, en op korte termijn kunnen we wellicht nieuwe interessante wijzigingen verwachten.