Suske en Wiske op het WWW - Versus

Voorwoord


In de 133 afleveringen van het fanclubblad die tot nog toe zijn verschenen ligt een schat aan informatie opgetast omtrent Suske en Wiske en allerlei zaken die met deze strip verband houden. Deze gegevens zijn verspreid over alle nummers van het clubblad en daardoor vaak lastig terug te vinden. Nadat ik zelf enige keren geconfronteerd werd met het feit dat ik niet meer wist in welk nummer een bepaald artikel had gestaan besloot ik tot het maken van dit register. Versus, no. 100

In dit register wordt eerst een chronologisch overzicht gegeven van alle nummers van het fanclubblad die tot nog toe zijn verschenen. Hierbij worden alleen de informatieve, redactionele, artikelen genoemd.

In het tweede gedeelte van deze index wordt een alfabetisch, op titel geordend, overzicht gegeven van de redactionele artikelen.

Het volgende deel is een auteursindex waarin de artikelen zijn gegroepeerd op naam van de auteur, voor zover die bij de artikelen werd genoemd. Er zijn diverse artikelen waar geen auteursvermelding bij staat, deze zijn dan ook niet in dit gedeelte van de index terug te vinden. Ook de inleidingen die die onder het kopje "Woord vooraf" in vrijwel elk nummer voorkomen heb ik niet in het auteursregister opgenomen. Deze voorwoorden werden vanaf het begin tot en met no. 39 meestal geschreven door Sylvan Feenstra. Deze taak werd van no. 40 t/m 52 vervuld door Peter van der Knoop. Vanaf no. 53 heeft Sebastiaan van Zoelen het estafettestokje overgenomen.
Bijdragen uit de regelmatig terugkerende rubriek "Suske en Wiske weetjes" zijn slechts opgenomen als ze een onderscheidende titel hadden en/of als er een auteur bij stond vermeld.

Het laatste, meest omvangrijke, deel van de index bevat een register op trefwoorden. Hierin zijn naast de redactionele artikelen ook alle berichten over lopende akties, speciale uitgaven, evenementen enz. opgenomen.

Tenslotte is een aantal van de artikelen uit Versus als bijlage bij deze index opgenomen.