Suske en Wiske op het WWW - Versus

Toelichting


Versus, no. 41 Zoals in het voorwoord al staat vermeld bestaat dit register uit een aantal onderdelen. Een keuze uit de verschillende delen van het register kan worden gemaakt door het gewenste deel aan te klikken in het rijtje aan de linkerkant van het scherm.
Via de keuzeopties die daar staan kan ook terug worden gegaan naar de homepage van Suske en Wiske op het WWW of een kijkje worden genomen op de officiële pagina's van de De Fameuze Fanclub.
Wie nog meer over de Fanclub wil lezen kan daarvoor ook terecht op deze pagina.

De vet gedrukte cijfers in de index verwijzen naar het nummer van De Fameuze Fanclub of Versus waarin een artikel staat. Daarachter staan de exacte pagina's binnen dat nummer vermeld.
Het programmaboekje voor de Fanclubdagen van 1995 wordt aangegeven door de letter P.
Ten gelegenheid van "De unieke veiling", die in 1997 werd gehouden om het 10-jarig bestaan van de Fanclub luister bij te zetten verscheen er, als bijlage bij Versus no. 37, een speciale uitgave waarin bijna alle kavels zijn opgenomen. Deze uitgave is in de index opgenomen onder de letter V. Een overzicht van alle geveilde items, en de bedragen die ervoor zijn betaald is te zien in de kavellijst. De losse bijlage die is verschenen bij Versus no. 40 wordt aangeduid met B1.
Met Versus, no. 46 werd een enquête-formulier naar de leden toegestuurd. De uitslag van deze enquête werd bekendgemaakt in een bijlage die samen met no. 47 in de bus viel. Deze bijlage is in het register te herkennen aan de letter E.