Suske en Wiske op het WWW

Reacties op Het Spaanse Spook


Het Spaanse Spook Reactie van Bart van den Bossche

Een gekartoneerde uitgave van het Spaanse spook in het Vlaams is mij (en een aantal andere verzamelaars niet bekend), en ook zeer onwaarschijnlijk, omdat de Lombard uitgeverij nooit de rechten heeft gehad op de Nederlandstalige boekuitgaven van Suske en Wiske (enkel op de publicatie in Kuifje).

Blijft natuurlijk de mogelijkheid dat de Standaard een beperkt aantal gekartoneerde (vertegenwoordigers-)exemplaren heeft uitgegeven. Ook onwaarschijnlijk omdat Suske en Wiske in 1952 al goed draaide, en men doorgaans enkel proefexemplaren aan de boekhandels aanbood voor pas gestarte reeksen.

Het zou natuurlijk kunnen dat Lombard begonnen is met de druk van het album en pas nadien heeft ingezien dat er legale (copyright) problemen waren (zeker begin jaren 50 ging het er in de uitgeverijen en drukkerijen niet altijd zeer logisch en accuraat aan toe, de varieteiten bij de Nero uitgaven zijn hier een mooi voorbeeld van). Maar dan zou de aankondiging van het album in Kuifje niet alleen domweg vertaald moeten zijn (wat waarschijnlijk het geval is), maar zou je misschien eens moeten nakijken of de illustratie van het album in de ankondiging een Vlaamse titel draagt (ttz Het Spaanse Spook ipv Le fantome Espagnol). In het laatste geval wil ik best aannemen dat er een Vlaamse gekartoneerde versie op stapel stond. Die moet dan nog bij de drukker geraakt zijn vooraleer het legaal probleem ontdekt werd, en de reeds gedrukte exemplaren mogen dan niet volledig vernietigd geweest zijn ... Dit zijn nogal veel voorwaarden opdat het boek echt zou bestaan, volgens mijn bescheiden mening.

Tot slot nog een belangrijke opmerking : Lombard maakte in het begin van de jaren 50 ook reclame voor een boek van Hassan en Kadoer (of zoiets, van Laudy). Dat boek is ook nooit verschenen bij Lombard.


Reactie van Dirk Lenaerts

Volgende gegevens bevestigen ( vermoedelijk ) het bestaan van een gekartonneerde uitgave :

Volgende uitgave is in ons bezit:
titel : Het geheim van de zwaardvis tome 2.
uitgeverij : Les editions du Lombard.
jaar van uitgave: 1953
kaf : karton.
op de achterzijde vermeld:
In deze reeks verschijnen volgende titels :
Het geheim van de zwaardvis, eerste deel
De fantastische avonturen van Corentin
De nieuwe avonturen van Corentin
Corentin Bij de indianen
Alex de onversaagde
Het Spaanse Spook
De dief van Bagdad

Rest alleen nog de twijfel of het de bedoeling was om te verschijnen ofwel reeds waren verschenen. Merk op dat deze kaft het tweede deel is van een in de opsomming vermelde titel, wat doet vermoeden dat naast deel een van " het geheim van de zwaardvis" ook de andere titels reeds op de markt waren.


Reactie van Hans Matla (ontvangen op 24 maart 2004)

Op uw webpagina vond ik twee meningen over mijn herinnering aan het gekartonneerde album van Het Spaanse spook.
Zowel de heer Bart van den Bossche als Dirk Lenaerts hebben gelijk met hun argumenten voor en tegen.
Het is bekend dat het menselijk geheugen zeer beperkt is, zeker als een herinnering al zo'n vijftien jaar oud is, zoals in mijn geval toen ik in de jaren zeventig op zoek ging naar het mij bekende gekartonneerde album van Het Spaanse spook.
Ik heb, jaren later, dan ook gezocht naar bewijsplaatsen voor deze herinnering, en ik vond die in de advertentie (waar het album trouwens in het Vlaams is afgebeeld) en, in mindere mate (want dat kon ook een aankondigingslijst zijn) achterop de oude Lombard-boeken.
We zullen moeten aanvaarden dat het album niet bestaat, tot op het moment dat er een exemplaar opduikt. Ik zou natuurlijk gelukkig zijn dat dan te kunnen zien, en... ik heb er dan ook meteen een manco bij!
Ik zou natuurlijk ook, zoals ik heb mogen doen met Hassan en Kaddoer - De dief van Bagdad, de rechten kunnen vragen voor een perfecte heruitgave van het album, zoals het in de advertentie stond aangekondigd en zoals ik het mij herinner. Maar dat zou dan toch maar namaaksel zijn en, als ik weer eens het verhaal wil herlezen, pak ik toch liever mijn eigen eerste druk... in slappe kaft.

Met hartelijke groet,

Hans Matla