Suske en Wiske op het WWW

Het geheim van de farao

Doorloop level 6


Introductie Inleiding Codes
Doorloop-index Level 1 Level 2

Jerom staat aan de ingangspoort, het is belangrijk deze startpositie te onthouden want je zal meermaals naar deze plaats moeten terugkeren. Wandel van hieruit naar links tot aan de lift en spring erop. Spring bovenaan naar links op het platform, daar vind je diamanten waarvoor je veel extra punten krijgt. Daal een platform lager, spring opnieuw op het liftje en spring ter hoogte van het beeld van de kat naar rechts. Neem de volgende lift, en spring op het eerste platform bij het beeld van de kat naar links. Daar vind je de rode sleutel. Spring opnieuw op de lift en ga helemaal tot boven. Spring naar links en daal af in de piramide. Beneden loop je naar rechts en vind je een sarcofaag in de vorm van een duiker met twinkelende sterren. Raap de 'duiker-sarcofaag' op door ervoor te gaan staan en op de entertoets te drukken! Loop naar links. Neem daar de schuine lift, die je terug naar boven brengt en ga terug naar de startpositie van Jerom.

Als Jerom opnieuw op zijn beginpositie staat, wandel je naar rechts. Spring op het platvorm, dan op de kist en vervolgens linksboven op het platform. Raap eerst de diamanten -extra punten- op en neem dan daar de lift naar boven. Spring boven naar rechts en wandel voorbij het savingpoint. Let op dat je nog voldoende energie hebt als je voorbij het savingpoint gaat, want hier wordt de volledige spelsituatie bewaard.
Wandel verder naar rechts en spring een platform lager. Wandel naar links tot aan het groene bellenbad. Leg, door op de entertoets te drukken, de 'duiker-sarcofaag' neer bij het 'geef-mij'-teken, zo kan je de sarcofaag gebruiken als overzetboot. Neem snel een grote sprong naar links, want als je te lang op de sarcofaag blijft staan kunnen de groene bellen dodelijk zijn. Daal af in de piramide en wandel in de onderste gang helemaal naar rechts. Spring via de kist naar het schuine platform linksboven. Loop helemaal naar boven en spring over de put. Als je toch in de put valt, gebruik dan het groene springkussen om uit de put te geraken. Een beetje verder ligt een krop sla met twinkelende sterren. Raap de sla op en ga via dezelfde weg terug naar de startpositie van Jerom.

Als Jerom opnieuw op zijn beginpositie staat, loop je zoals de eerste keer naar links en neem je de lift naar boven. Je springt rechts af de lift, ter hoogte van het beeld van de kat. Daar neem je de lift en helemaal boven spring je naar rechts. Spring eerst op het hoofd van het blauwe beeld en dan rechtsboven op het platform. Je ziet een 'geef-mij'-teken en een kameel. Geef de sla aan de kameel en spring opnieuw via het blauwe beeld naar beneden. Loop naar rechts tot voorbij het tweede savingpoint.
De betonnen muur is weggeschoven. Loop verder naar rechts tot aan de twee blauwe vogelbeelden. Spring over de eerste lift en neem de tweede lift naar boven. Spring boven ver naar links, sla de twee muren in en zoek de blauwe sleutel. Ga terug naar beneden en neem de eerste lift bij de twee blauwe vogelbeelden. Spring naar links net één verdieping lager (Nog niet helemaal met de lift naar beneden gaan!) en loop naar links. Beneden vind je een sarcofaaglift. Gebruik de blauwe sleutel om de lift te openen, ga voor de lift staan en druk op 'enter'. Je komt in een andere kamer met ook zo'n sarcofaaglift. Gebruik de rode sleutel en neem de lift. Je komt nu in de top van de piramide terecht en je vindt de groene sleutel. Raap de groene sleutel op en ga terug naar de eerste sarcofaaglift. Loop naar links, neem het liftje naar boven, spring rechtsaf en loop naar rechts. Neem de lift naar beneden, zodat je op de plaats komt waar voordien de krop sla lag. Spring opnieuw over de put en daal in de piramide af. Ga in de onderste gang helemaal naar links en neem daar het liftje naar boven. Spring bovenaan naar rechts, zodat je opnieuw bij het groene bellenbad komt. Laat je overzetten en loop verder naar rechts. Door de groene sleutel te gebruiken kan je de muur, waarachter zich een ladder bevindt, openen. Neem de ladder met twinkelende sterren en ga opnieuw naar de plaats waar je in het begin de duiker-sarcofaag gevonden hebt.
Plaats daar de ladder tegen de grote zuil bij het 'geef-mij'-teken. Klim op de ladder, zodat je het masker van de farao kan nemen. Ga dan naar links tot bij de poort met het faraomasker en druk op enter.
Je kan dan je naam in de scoretabel invullen en doorgaan naar het volgende level.