Opnames uitgesteld tot 2003


Datum: 12 juni 2002
Dominique Deruddere De opnames voor De duistere diamant zullen niet eerder beginnen dan de zomer van 2003. Het is de producenten niet gelukt om de begroting voor de film op tijd rond te krijgen om te kunnen beginnen in augustus. In totaal is er 3,3 miljoen euro nodig om de film te kunnen maken met de geplande animatie en speciale effecten. Op het ogenblik komt men echter nog ongeveer 1 miljoen tekort. De problemen worden onder meer veroorzaakt doordat een belangrijke financier zich terug heeft getrokken.

Aangezien de hoofdrollen door kinderen worden gespeeld is men voor de opnames aangewezen op de vakantieperiode. Dit betekent dat ook als het benodigde geld wel wordt gevonden men niet eerder dan zomer 2003 met filmen zal kunnen starten. De kans dat de film alsnog in 2002 gemaakt kan worden wordt nihil geacht.

In een aantal berichten die in de media verschenen werd vermeld dat Dominique Deruddere in verband met dit nieuwe uitstel afziet van de verfilming. Hij zou er de voorkeur aan geven om zijn aandacht te richten op andere films die hij wil gaan maken. De producenten laten echter weten dat de regisseur te kennen heeft gegeven nog steeds in het project geïnteresseerd te zijn.

De producent meldt ook dat dit uitstel nog geen definitief einde voor De duistere diamant betekent. Het project wordt te mooi en te vergevorderd gevonden om het in de kast te laten liggen. Wanneer de benodigde financiers zijn gevonden dan zal in overleg met de acteurs een nieuwe planning worden gemaakt.
Daan Vervoort (Suske) is erg teleurgesteld door het uitstellen van de opnames. Hij vreest dat zijn kansen om volgend jaar de rol van Suske nog te kunnen spelen erg klein zijn omdat hij dan is gegroeid en waarschijnlijk de baard in de keel heeft gekregen.