Het verhaal

De film


Strip Film

Suske en Wiske Suske en Wiske, Lambik en tante Sidonia vertrekken voor een welverdiende vakantie naar Nederland. Ze logeren op het domein van de Ganzehoeve, dat toebehoort aan baron de Lacheloze.

Wanneer Lambik een hekken, dat naar de hoeve leidt, wil openen, sluit het zich vanzelf. Dat is Wiske niet ontgaan en ze wil er het fijne van weten.
Alwina, hun mooie en beminnelijke gastvrouw, klaagt over eenzaamheid, volgens haar te wijten aan de spookverhalen die over de Ganzehoeve de ronde doen.Volgens de legende zou er 's nachts in het ven een spooktoren verschijnen, die mensen naar het moeras lokt.

Algauw ontdekt Wiske dat Alwina over magische krachten beschikt, maar het kost haar heel wat overredingskracht om de anderen hiervan te overtuigen.
Wanneer Lambik 's nachts in het bos gaat jagen, ziet hij tot zijn verbazing de spooktoren uit het ven opdoemen.

De volgende morgen doet Lambik uitgebreid zijn relaas, iets wat de baron die op bezoek is, niet ontgaat. Bij één van hun wandelingen in het bos, stoten Suske en Wiske op een houten doosje met daarin een zwarte steen. Ze schenken de vreemde steen aan Sidonia.

De baron, die zich opstelt als amateur-archeoloog, blijkt bijzonder in de steen geïnteresseerd te zijn en hij kan Sidonia overhalen om de steen aan hem te verkopen. De volgende dag ligt tante Sidonia rillend van koorts in bed en gaat zienderogen achteruit.

Alwina beseft meteen wat er gebeurd is: lang geleden creëerde een alchemist een duistere steen. Deze steen veranderde in een diamant indien men er iemands lach aan zou toevoegen. De steen werd de sleutel tot de onmetelijke rijkdom van het geslacht de Lacheloze. De alchemist kwam evenwel tot het inzicht dat zijn hebzucht leidde tot kwaadaardigheid en vervloekte de steen.
Iedereen die zich door middel van de steen tracht te verrijken, wordt ten dode opgeschreven. Enkel diegene die aan de hebzucht kan weerstaan en de steen aan de alchemist teruggeeft kan de eeuwenoude vloek verbreken.

Suske en Wiske beseffen dat Sidonia in levensgevaar is en dat ze kost wat kost de duistere diamant terug naar de alchemist moeten brengen. Ze overtuigen de baron de diamant terug te geven en gaan zo snel ze kunnen op zoek naar de magiër. Hierbij worden ze geholpen door professor Barabas met zijn teletijdmachine. Suske en Wiske laten zich terugflitsten naar de vijftiende eeuw.

Dit betekent het begin van een spannende zoektocht. De kinderen, Lambik en Alwina moeten voortdurend opboksen tegen onbegrip, domheid, valstrikken, brandstapels, achtervolgingen,...
In de middeleeuwen worden ze gedwarsboomd door een mysterieuze Zwarte Ridder, die niemand anders blijkt te zijn dan de baron. Reeds lange tijd was hij op zoek naar de magische steen in de hoop ooit de schatten van zijn voorouders te kunnen bemachtigen. Slechts door het doorzettingsvermogen en het moedig optreden van onze helden geraakt de steen terug bij de magiër, zodat deze de vloek voor eens en altijd kan opheffen. Tante Sidonia geneest en allen leren ze de belangrijke levensles dat wie de lach uit zijn leven bant, zijn hart doodt; of waartoe fanatieke inhaligheid kan leiden.Foto: © Cine3/Kris Dewitte