Trailers


De promotie voor de Amoras-reeks werd voor het grootste deel uitgevoerd via de sociale media. Naast Twitter en Facebook had ook Youtube een belangrijke rol in de campagne.
De onderstaande filmpjes werden geplaatst in de weken voordat de afzonderlijke albums verschenen.


1e trailer voor Amoras deel 1 2e trailer voor Amoras deel 1 3e trailer voor Amoras deel 1
1e trailer Amoras 1 2e trailer Amoras 1 3e trailer Amoras 1
1e trailer voor Amoras deel 2 2e trailer voor Amoras deel 2 3e trailer voor Amoras deel 2
1e trailer Amoras 2 2e trailer Amoras 2 3e trailer Amoras 2
Trailer voor Amoras deel 5 Trailer voor Amoras deel 6
Trailer Amoras 5 Trailer Amoras 6