Het verhaal

De strip


Strip Musical

Aankondiging uit De Standaard Eind maart 1956 verschenen twee aankondigingsplaten voor een nieuw Suske en Wiske-verhaal op de voorpagina van De Standaard. Het verhaal De brullende berg was net afgelopen en voordat de helden zich in nieuwe avonturen gingen storten werden de lezers eerst nieuwsgierig gemaakt met deze vooraankondigingen.
Op zaterdag 31 maart stond de echte aankondiging in de krant, twee dagen later gevolgd door de eerste stroken van het verhaal.
Op deze pagina vindt u een korte samenvatting van het stripverhaal. Voor de musical is een scenario geschreven dat gebaseerd is op de oorspronkelijke strip maar daar ook van afwijkt. Een synopsis van het musicalverhaal staat op een aparte pagina.

Het avontuur in stripvorm verloopt als volgt:

Tijdens een bezoek aan de dokter heeft Jerom kennis gemaakt met barones De la Meer de Rodelle. Deze adelijke dame neemt Jerom in dienst als huisknecht en hij vertrekt direct met zijn nieuwe werkgeefster haar naar kasteel.
Wanneer tante Sidonia van de melkboer het gerucht hoort dat het spookt op het kasteel van Rodeldale wordt ze ongerust. Die ongerustheid neemt nog toe als ze Jerom rond twaalf uur 's nachts aan de telefoon heeft terwijl er luid gerommel in het kasteel te horen is. Om er achter te komen wat er aan de hand is besluiten Sidonia, Lambik en Suske en Wiske ook naar het slot van de barones af te reizen.

In de buurt van het kasteel aangekomen ontmoeten de vrienden een zonderlinge landloper die hen ook waarschuwt voor spoken.
De barones wil niets horen van alle verhalen over de geesten maar laat de nieuw aangekomen gasten wel in het kasteel logeren. Hierbij krijgt Jerom echter de opdracht om ervoor te zorgen dat ze hun kamer niet zullen verlaten als het gerommel weer begint.

Cover van de oorspronkelijke albumuitgave Na een onrustige nacht worden Suske, Wiske, Lambik en Sidonia ook door de barones in dienst genomen. In hun nieuwe betrekking hebben ze de kans het gebeuren op het kasteel goed in de gaten te houden. Hun observaties wijzen uit dat Jerom onder één hoedje lijkt te spelen met de landloper.
Lambik en Sidonia ontdekken in een geheime ruimte onder het kasteel een met een zwaar slot afgesloten kist die hard beweegt waardoor de vinders bewusteloos tegen de muur worden gegooid. Jerom en de landloper nemen de kist mee maar Lambik verovert hem terug tijdens een potje kaarten.

Omdat de vrienden vermoeden dat er iets gevaarlijks voor de barones in de kist zit besluiten ze deze te laten verdwijnen in een diepe put in de Ardennen. De landloper die hen was gevolgd opent het slot van de kist echter en zorgt er zodoende voor dat de spoken die zich erin bevonden kunnen ontsnappen.
De spoken begeven zich spoedig op weg naar het kasteel nadat ze Suske en Wiske hebben verteld dat ze de spoken zijn van de laster die de barones vroeger heeft gesproken. Als gevolg van haar roddels is haar broer, een burgemeester, nu een armoedige landloper geworden. De spoken willen de broer wreken door de barones te tergen en plagen tot het bittere einde.

Suske en Wiske en hun vrienden maken jacht op de spoken om te voorkomen dat ze het kasteel zullen bereiken. Ze kunnen echter niet verhinderen dat twee van de plaaggeesten toch bij de barones aankomen.
De landloper spoort de spoken aan om zijn zuster te sarren. Als hij echter ziet hoezeer zij moet lijden bedenkt hij zich en wil hij de wraakneming stoppen. Met de hulp van Jerom worden de laatste spoken ook gevangen waarna de barones en haar broer zich met elkaar verzoenen.