Musical in Versus en Suske en Wiske weekblad


Suske en Wiske-tijdschriften besteden aandacht aan de nieuwe musical.

Suske en Wiske weekblad Begin april 2002 werd de musical uitgebreid in het zonnetje gezet in twee gespecialiseerde Suske en Wiske-tijdschriften.
Klaas Rigterink kreeg in Versus, no. 57, het tijdschrift van De Fameuze Fanclub, 7 pagina's de ruimte voor een kijkje op de toekomstige theaterproduktie. Versus Hij schreef een algemeen stukje over de musical waarin allerlei aspecten die leidden tot de totstandkoming van de voorstelling worden belicht. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn welke versie van het stripverhaal als basis is gebruikt, welke veranderingen in het verhaal zijn aangebracht, de acteurs en de liedjes.
De hoofdrolspelers en regisseur zijn door Rigterink ook geïnterviewd en aan elk van hen is nog een apart artikeltje gewijd.

In nummer 16 van het Suske en Wiske weekblad verschenen twee pagina's over de audities voor de spookjes in de Vlaamse versie van de musical zullen meedoen. De dagindeling van de audities wordt beschreven maar namen van de kinderen die uiteindelijk de rollen zullen gaan spelen worden nog niet genoemd.
Later in het jaar zal het weekblad ook melden wanneer de audities voor de spookjes in de Nederlandse voorstellingenreeks zullen worden gehouden.

Vanaf nummer 28, dat verschijnt op 3 juli, zal de strip De spokenjagers ook te lezen zijn in het weekblad. Het verhaal volgt dan De boze boomzalver op als Suske en Wiske klassieker.Vorig bericht
Index
Index

Volgend bericht