Vernieuwde uitgaven Amphoria


Amphoria 4: Lambic In 2014 begon de Zwiterse uitgeverij Éditions Paquet met de uitgave van Amoras in het Frans, onder de titel Amphoria. De eerste drie delen van deze reeks verschenen in een jaar tijd. Het vierde deel, Lambic werd aangekondigd voor het najaar van 2015, maar deze datum werd steeds verschoven zodat de Franstalige fans vooralsnog verstoken bleven van het slot van de saga.

In september gaf Pierre Paquet een interview waarin hij onder meer sprak over Suske en Wiske.
Van de ambitieuze plannen die in 2014 bekend werden gemaakt is begin 2016 alleen de start van de Amoras-reeks nog maar gerealiseerd. De herinterpretaties van Suske en Wiske avonturen door Franstalige auteurs en de uitgave van een reeks met klassieke en één met moderne avonturen van het duo zijn nog niet van de grond gekomen.
In het interview vertelt Paquet dat er een nieuwe start zal worden gemaakt met de Suske en Wiske-uitgaven, als onderdeel van een reorganisatie en uitbreiding van de uitgeverij.

De Amoras-uitgaven liepen volgens Paquet niet goed in Frankrijk doordat de reeksnaam Bob et Bobette bovenaan op de cover werd vermeld. Dit zou een negatief effect op de verkoop hebben gehad omdat Suske en Wiske in Frankrijk een wat oubollig imago hebben.
Stripverkopers waren wel enthousiast over de reeks als deze aan hen werd gepresenteerd zonder de vermelding dat het om Suske en Wiske ging.

Om Amphoria in het Franse taalgebied een nieuwe kans te krijgen worden de eerste drie delen van de serie heruitgegeven met een gewijzigde vormgeving.
Deze albums verschijnen bovendien niet meer als uitgaven van Éditions Paquet, maar met het nieuwe label Place du Sablon. Onder die noemer publiceert Paquet voortaan de Franco-Belgische strips van de uitgeverij.
De eerste drie vernieuwde delen van Amphoria werden aangekondigd voor 20 april 2016. Deze datum werd later verschoven naar 18 mei en weer later naar 6 juli en 24 augustus. Op de laatstgenoemde datum moet ook deel 4, Lambic, worden uitgebracht.

Ondanks de hierboven genoemde bezwaren wordt op de vernieuwde covers nog steeds de herkomst van de strip niet verloochend. In een rode balk boven de reekstitel staat vermeld D'après BOB et BOBETTE par Willy Vandersteen.

Place du Sablon biedt ook ruimte aan een ander deel van de projecten rond Bob et Bobette. Een eerste deel van de aangekondigde serie bundelingen met klassieke verhalen van Willy Vandersteen in de collectie Patrimoine staat ook gepland voor 24 augustus 2016.
In dit eerste deel zijn verhalen uit de periode 1947-1948 opgenomen.

Alle uitgaven van Place du Sablon werden begin 2016 aangekondigd met voorlopige covers, waarop bij Amphoria steeds een plaatje uit het verhaal vergroot werd getoond.
In juli 2016 verscheen een aankondiging waarop bij de Amphoria-albums de reguliere covertekeningen werden gebruikt, maar wel ingepast in de eerder aangekondigde layout.
Ook de cover van de Patrimoine-uitgave werd herzien.


Aankondiging uitgaven Place du Sablon


Amphoria 1: Bob Amphoria 2: Jérusalem Amphoria 3: Crimson Patrimoine: 1947-1948