Suske en Wiske op het WWW
Suske en Wiske op het WWW
Suske en Wiske

De Vrolijke Bengels


De vrolijke bengels Op 1 augustus 1946 begon Willy Vandersteen voor het jeugdweekblad Ons Volkske met een gagreeks rond een groepje belhamels onder de titel De Vroolijke Bengels.
Een week eerder, op 25 juli, verscheen in het blad een aankondiging waarin de "bengels" werden voorgesteld. De groep kinderen die de hoofdrol speelden bestond uit de slimme Polliet, de dikke Patatje, de slechthorende tweeling Pontius en Pilatus en het meisje Vlooike. Zij richtten hun kattekwaad vooral op de plaaggeest Job en regelmatig ook op agent Tieter.
De vaste cast werd voltooid met de goedhartige visvenster Mie Pladijs. die de kinderen regelmatig in bescherming neemt.

De vrolijke bengels Als gevolg van de krantenstrijd moest uitgever N.V. De Gids de titels van haar uitgaven wijzigen. Hierdoor werd de strip van 3 april tot eind oktober 1947 voortgezet in 't Kapoentje, de opvolger van Ons Volkske.
Op 6 november 1947 stapte Vandersteen van N.V. De Gids over naar de Standaardgroep. De Vrolijke Bengels verhuisden mee en waren vanaf 6 november 1946 te lezen in de donderdagedities van de krant Het Nieuwsblad. Vanaf 13 januari 1949 werd de strip gepubliceerd in het opnieuw begonnen blad Ons volkske. In dit magazine bleven de bengels hun streken uithalen tot 2 september 1954.

Gedurende een aantal jaren werden de oorspronkelijke hoofdpersonages in de strip vervangen door Suske en Wiske. Samen met Lambik traden zij op in de gags die verschenen tussen 9 maart 1950 en 30 april 1953.
De vrolijke bengels met suske en Wiske Als reden voor de wijziging in de cast voerde Vandersteen aan dat Pontius en Pilatus naar Congo vertrokken.
De opzet van de reeks bleef na de wijziging van personages gelijk. De schelmenstreken van de bengels werden voortaan uitgehaald door Suske en Wiske.
Lambik kreeg de rol van commissaris, en daarmee chef van Tieter, toebedeeld.
Op 30 april 1953 keerden de oorspronkelijke kinderen terug en verdwenen Suske, Wiske en Lambik weer uit de reeks. Een week eerder, in de laatste aflevering waarin zij meespeelden, onthulde de nieuwe commissaris een standbeeld van Suske en Wiske. Logo Ons Volkske met Suske en Wiske : De vrolijke bengels

Standaard Uitgeverij bracht in 1958 en 1959 twee albums uit met gags van de bengels uit de laatste periode van de strip.
De eerste belevenissen van de belhamels werden gebundeld in twee premium albums, die verschenen als bijlagen bij de reeks Suske en Wiske Klassiek.


De grappen waarin Suske en Wiske optraden werden door de Standaard nooit in albums uitgegeven. In 1978 en 1979 werd een aantal van de grappen wel, in zwart/wit, opgenomen in tijdschriften van Brabantia Nostra.
De vrolijke bengels door Luc Morjaeu De "bengels" Suske en Wiske sieren de omslagen van twee afleveringen van Ciso Stripgids. In nummers 11 uit 1976, vrijwel geheel gewijd aan Vandersteen en zijn Studio, werden 11 gags herdrukt. Hier werden in 1977 in aflevering 13 nog tien gags aan toegevoegd.
Twee andere uitgaven van Brabantia Nostra werden geheel gevuld met de strips van Suske en Wiske als Vrolijke Bengels. In aflevering 3 van Quarto en nummer 28 van Ciso werden repectievelijk 32 en 44 gags opgenomen.

Een standbeeld voor Suske en Wiske In 2010 werd in de reeks Collectie Fenix van Brabant Strip een album uitgegeven met gags van de oorspronkelijke bengels. Twee jaar later werd hier nog een album met extra gags aan toegevoegd.
Na publicatie van deze eerste twee albums verlegde de uitgeverij de aandacht naar de afleveringen met Suske en Wiske. In zes delen worden alle grappen waarin die twee striphelden meespelen samengebracht.
Hoewel de albums uiteindelijk een chronologisch overzicht geven van de gags met Suske en Wiske begon de publicatie met de laatste afleveringen. Deel 5 en 6 van de serie, uitgegeven in 2013, bevatten de grappen die verschenen van 15 november 1951 tot en met 23 april 1953. In 2014 gingen de delen 4 en 5 verder terug in de tijd. De laatste twee afleveringen, met de eerste grappen van Suske en Wiske zijn begin september 2015 verschenen.

Van Ons Volkske werden diverse verzamelbundels uitgegeven, met daarin de strips die eerder in het tijdschrift verschenen. Voor een drietal van deze bundels werden in 1951 speciale covertekeningen van De Vrolijke Bengels gemaakt. Deze tekeningen werden later ook gebruikt voor de Ciso uitgaven.
De covers voor alle uitgaven in de collectie Fenix werden getekend door Luc Morjaeu. Voor een aantal delen baseerde hij zich hierbij op de coverafbeeldingen van de verzamelbundels.


Verzamelbundels Ons Volkske

Verzamelbundel Ons Volkske 1951, 1 Verzamelbundel Ons Volkske 1951, 2 Verzamelbundel Ons Volkske 1951, 3


Oorspronkelijke albums

De vrolijke bengels, 1 De vrolijke bengels, 2


Ciso uitgaven

Ciso Stripgids, 11 Ciso Stripgids, 13 Ciso Quarto 3 Ciso 28


Klassiek-reeksen

De vrolijke bengels, 1 - Strip Klassiek De vrolijke bengels De vrolijke bengels


Collectie Fenix

De vrolijke bengels De vrolijke bengels De vrolijke bengels, 1 De vrolijke bengels, 2 De vrolijke bengels, 3
De vrolijke bengels, 4 De vrolijke bengels, 5 De vrolijke bengels, 6 De vrolijke bengels, 7 De vrolijke bengels, 8