Suske en Wiske op het WWW
Suske en Wiske op het WWW
Suske en Wiske

Studio Vandersteen

De helpende handen


Français

De naam van Willy Vandersteen staat nog steeds prominent bovenaan de titelpagina en op het omslag van elk nieuw Suske en Wiske-album dat in de winkels ligt. Ook bij publicaties in kranten en weekbladen en bij andere produkten die zijn gebaseerd op zijn geesteskinderen wordt de naam Vandersteen nooit weggelaten. Hoewel hij is gestorven op 28 augustus 1990 blijft zijn naam op deze manier voortbestaan. Suske en Wiske op bezoek bij Studio Vandersteen

Onder de naam van Vandersteen heeft een groot aantal mensen gewerkt aan de strips die door hem zijn bedacht. Degenen die er voor zorgen dat Suske en Wiske nog steeds avonturen beleven, en degenen die daar in eerdere jaren verantwoordelijk voor waren worden op deze pagina's voorgesteld.

Na Willy Vandersteen hebben Paul Geerts en Marc Verhaegen leiding gegeven aan de Studio. Vanaf 2005 is die rol overgenomen door Luc Morjaeu en Peter Van Gucht. Van deze personen is een korte biografie beschikbaar.
Op andere pagina's in deze rubriek wordt een overzicht gegeven van de Studio-medewerkers uit heden en verleden.

De meeste medewerkers hebben hun werk voor Suske en Wiske geheel anoniem verricht. Hun namen zijn nooit in de albums terecht gekomen. Aan de hand van de beschikbare informatie in diverse publicaties en met behulp van kenners is getracht om de invloed van deze mensen op de verhalen in kaart te brengen. In De totale tabel staat een voorlopig overzicht waarin per verhaal de namen worden vermeld van de tekenaars, schrijvers en inkters die daar aan mee hebben gewerkt.
De Suske en Wiske-kenners Jack Moonen en Erik Strijbos hebben een overzicht samengesteld van alle Grappen van Lambik die in de loop der jaren zijn verschenen, inclusief verantwoordelijkheidsvermeldingen.
Deze lijsten zullen in de toekomst nog verder worden verbeterd en uitgebreid.


Logo Studio Vandersteen

Meer informatie over Studio Vandersteen is te vinden op de officiële website.