Suske en Wiske op het WWW

Klein Suske en Wiske


De kleine Suske en Wiske In 2002 begon in het Suske en Wiske weekblad een serie gags met Suske en Wiske als kleuters in de hoofdrol. In november van hetzelfde jaar verscheen een eerste bundeling van deze grappen in een album.

De avontuurtjes van de jonge Suske en Wiske worden getekend door Jeff Broeckx. De scenario's werden oorspronkelijk geschreven door Urbanus en later o.a. door Dirk Nielandt en Kris De Saeger.
Vanaf 2006 wordt Jeff Broeckx bij het tekenen geassisteerd door Dick Heins. Doordat er naast de oorspronkelijke strips steeds meer andere uitgaven verschijnen is het werk aan Klein Suske en Wiske teveel voor geworden voor 1 tekenaar.

Naast de strips worden de kleine Suske en Wiske ook ingezet voor allerlei andere uitgaven.
Zo werd in september 2004 ook een begin gemaakt met een serie leesboekjes rond de jonge Suske en Wiske.

In het voorjaar van 2006 werd een begin gemaakt met de uitgave van een Franstalige serie albums. Als eerste verschijn in maart de vertaling van Engeltjes bengeltjes o.d.t.: Joyeux diablotins.

In 2009 werd het 15e album van de reeks, Beestenboel in Nederland uitgebracht onder de titel Junior Suske en Wiske. De reekstitel in België bleef ongewijzigd.
Vanaf het najaar van 2010 werd de betiteling Junior Suske en Wiske echter gebruikt voor alle uitgaven die vanaf dat moment van de jonge striphelden werden gepubliceerd.
In 2015 kwam er met deel 11, Op reis door de tijd een voorlopig einde aan de reeks.

Vanaf 2020 kregen de kleine Suske en Wiske opnieuw een eigen stripreeks. Scenarist Kim Duchateau en tekenaar Charel Cambré begonnen in dat jaar met hun versie op de belhamels in een reeks met als titel Suske en Wiske Junior.


Overzichten van de verschillende uitgaven rond Klein Suske en Wiske zijn verdeeld over de volgende rubrieken: