Suske en Wiske op het WWW
Suske en Wiske op het WWW
Suske en Wiske

20 jaar Suske en Wiske op het WWW

1995-2015


De site in de eerste jaren In 1995 maakten de surfende stripfans voor het eerst kennis met Suske en Wiske op het WWW, de eerste website over de populairste geesteskinderen van Willy Vandersteen.
Het internet was twintig jaar geleden nog niet zo ingeburgerd als nu en over Suske en Wiske was op dat moment slechts één pagina met een korte inleiding over de strip te vinden.

De invulling van de site begon met een een introductie op de geschiedenis van Suske en Wiske en de hoofdpersonages. Al snel werd de inhoud aangevuld met biografieën van de auteurs, indexen op tijdschriften en albums en diverse andere onderwerpen.
De site is in de 20 jaar van haar bestaan flink gegroeid. De oorspronkelijke onderdelen zijn nog steeds (hoewel in gewijzigde en uitgebreide vorm) op de site te vinden. Daarnaast is echter een groot aantal andere rubrieken en artikelen aan het geheel toegevoegd. Begin 2015 telt Suske en Wiske op het WWW ongeveer 6500 pagina's.
Twee rubrieken over andere stripfiguren van Vandersteen kregen daarnaast nog een eigen site binnen het hoofddomein: Jerom op het WWW en Bessy op het WWW.
In de loop der jaren wisselde de site een aantal malen van layout en ook het webadres wijzigde meerdere keren. Vanaf januari 2007 is de site te vinden op de huidige webstek: suskeenwiske.ophetwww.net.

Sinds 2013 worden ook de sociale media ingeschakeld om de fans op de hoogte te houden van nieuws en veranderingen op de website. Via Facebook en Twitter worden nieuwtjes gemeld aan de volgers.

De site had nooit kunnen uitgroeien tot haar huidige omvang zonder de medewerking van de iedereen die in de loop der jaren een bijdrage heeft geleverd. Dank gaat dan ook uit naar Studio Vandersteen, Standaard Uitgeverij, StripKalmthout, Michael, Alain, Sacha en alle anderen die een steentje hebben bijgedragen.


Biografie van Willy Vandersteen De site vanaf 2000