Suske en Wiske op het WWW
Suske en Wiske op het WWW
Suske en Wiske

Uitgave Suske en Wiske catalogus afgelast


De aangekondigde catalogus zal niet verschijnen.

Suske en Wiske-albums De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het samenstellen van een nieuwe catalogus van Suske en Wiske-albums. Het was de bedoeling om in deze catalogus alle bekende en onbekende boeken op te nemen. Alle uitgaven zouden hierbij met een full color-illustratie worden afgebeeld, vergezeld van een extra beschrijving. Ook de waarde van de albums zou worden vermeld.

De oorspronkelijke uitgave van de catalogus stond al gepland voor begin 2002. De makers hadden die datum echter om diverse redenen al wat moeten verschuiven. Met de erven Vandersteen werd nog onderhandeld over het al dan niet opnemen van parodieŽn in de catalogus.
De catalogus zou ongeveer 350 pagina's dik worden met een omslagtekening van Marc Verhaegen.

Hoewel de samenstelling van de catalogus eind 2002 vrijwel is afgerond zal het boek helaas toch niet verschijnen. Op de valreep is gebleken dat de drukkosten van het overzichtswerk te hoog zijn om tot een rendabele uitgave te komen.

In de loop der tijd zijn er al diverse catalogi verschenen waarin een overzicht wordt gegeven van Suske en Wiske-albums die zijn uitgegeven. Het meest bekende overzicht is natuurlijk de grote Stripkatalogus van Hans Matla. Hierin staat het overgrote deel van de in het Nederlands verschenen uitgaven van het Vlaamse stripduo vermeld inclusief een prijsopgave voor de waarde van deze boeken.
De Fameuze Fanclub heeft in 1983 ook al eens een Overzichtscatalogus uitgebracht met daarin de Nederlandstalige albums, dit keer zonder prijsvermelding. Bovendien is er ook nog een Vlaams boekwerkje, op klein formaat, verschenen met werk van Vlaamse auteurs waaronder veel publicaties van Willy Vandersteen, uiteraard inclusief Suske en Wiske.
Naast de hiervoor genoemde overzichten hebben Michael van Hartskamp en Dennis Herman twee edities van De buitenlandse boeken uitgegeven met daarin een uitgebreid overzicht van albums die in andere talen zijn verschenen.

Jammer genoeg zal de reeks catalogi dus niet op korte termijn worden uitgebreid met een nieuw overzichtswerk. De fans zullen het voorlopig moeten blijven doen met bovenstaande, inmiddels verouderde, uitgaven.