Suske en Wiske op het WWW
Suske en Wiske op het WWW
Suske en Wiske

Geerts en Verhaegen gehuldigd tijdens ledendag fanclub


Suske en Wiske-tekenaars krijgen huldeblijken op ledendag van de Fameuze Fanclub.

De missende Marc

Tijdens de ledendag van de Fameuze Fanclub, die op 10 november 2002 in Udenhout werd gehouden, zijn Paul Geerts en Marc Verhaegen in het zonnetje gezet.

De gepensioneerde Geerts kreeg te horen dat hij, op voordracht van de fanclub, is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De versierselen die bij de Orde horen zullen hem op 16 december in Utrecht worden overhandigd.
Op de site van de Fameuze Fanclub valt een deel van de motivatie voor de uitreiking van het lintje aan Paul Geerts te lezen. De tekenaaar krijgt de ridderorde onder meer omdat "... Uit het voorstel blijkt dat de decorandus met de strip 'Suske en Wiske' een unieke bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse cultuur en literatuur met name de Nederlandse (kinder-)-stripliteratuur. Zijn werk staat niet alleen bekend vanwege zijn hoge unieke artistieke niveau, ook zijn teksten en onderwerpen hebben een overstijgende educatieve en opvoedkundige invloed op de lezers. ...".

Behalve Paul Geerts viel ook Marc Verhaegen een huldeblijk ten deel. Een groep fans heeft een speciaal Suske en Wiske-album gemaakt met de nieuwe tekenaar in een hoofdrol. Het verhaal, met de titel, De missende Marc, werd tijdens de ledendag aan Marc Verhaegen overhandigd.
Het album is uitgebracht in een album met een oplage van slechts 10 stuks, 1 exemplaar voor Verhaegen en 9 voor de medewerkers. De strip valt echter ook online te lezen op de verhaegen.saait.nl. Op die webpagina's staat ook informatie over de makers en de totstandkoming van het verhaal.