Suske en Wiske op het WWW
Suske en Wiske op het WWW
Suske en Wiske

Nieuwe opmaak voor Suske en Wiske op het WWW


De site heeft een nieuwe jas.

De site in de 'oude stijl' In 1995 werd een begin gemaakt met de eerste website over Suske en Wiske. Het internet was tien jaar geleden nog niet zo ingeburgerd als nu en over Suske en Wiske was op dat moment slechts één pagina met een korte inleiding over de strip te vinden. Die pagina, een onderdeel van European Comics on the Web, bestaat trouwens nog steeds.

Ook de nieuwe site begon met een een introductie op Suske en Wiske. Al snel werd de inhoud aangevuld met biografieën van de auteurs, indexen op tijdschriften en albums en diverse andere onderwerpen. Tegelijk werd gewerkt aan een opmaak voor de site en werd de titel bedacht. In de tweede helft van 1995 maakten de surfende stripfans voor het eerst kennis met Suske en Wiske op het WWW.

De site is in de 10 jaar van haar bestaan flink gegroeid. De oorspronkelijke onderdelen zijn nog steeds (hoewel in gewijzigde en uitgebreide vorm) op de site te vinden. Daarnaast is echter een groot aantal andere rubrieken en artikelen aan het geheel toegevoegd.
Ook de layout van de webpagina's is een aantal keren veranderd. Hierbij werd gebruik werd gemaakt van de steeds beter wordende techniek die het mogelijk maakte om elementen aan de site toe te voegen die in de eerste jaren nog niet mogelijk waren.
Aan het begin van 2000 werd de basiskleur van de site gewijzigd van helrood in de van de huidige Rode reeks bekende oranje kleur.

Ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum is Suske en Wiske op het WWW nu in een geheel nieuw jasje gestoken. Gewijzigde kleuren en gebruik van een ander lettertype zorgen voor een nieuw uiterlijk waarin de aangeboden informatie goed tot zijn recht komt.

Tegelijk met de nieuwe layout is ook een aantal onderdelen van de site onder handen genomen. De grootste wijziging is de opheffing van "De oude series" als aparte rubriek. Dit onderdeel was oorspronkelijk een zelfstandige, door Benny Vinke samengestelde, website. Toen Benny eind 2000 besloot om met de site te stoppen vonden zijn pagina's een nieuw onderdak bij Suske en Wiske op het WWW.
Om de informatie en afbeeldingen die op deze pagina's voorkomen beter te laten aansluiten de site als geheel worden deze nu geïntegreerd in de andere rubrieken. Het belangrijkste deel van Benny's site, de overzichten van de oudste albums uit de Rode- en Blauwe reeks, zijn inmiddels al verwerkt. Een aantal kleinere onderdelen volgt binnenkort.De site in de eerste jaren Biografie van Willy Vandersteen
De oude series De site vanaf 2000