Suske en Wiske op het WWW
Suske en Wiske op het WWW
Suske en Wiske

Persbericht Marc Verhaegen


Datum: 2 maart 2005.

Via een persbericht, dat in eerste instantie verscheen op de site van De Fameuze Fanclub, geeft Marc Verhaegen een officiŽle reactie op zijn ontslag. Hieronder de volledige tekst van dat bericht.


PERSMEDEDELING

De heer Marc Verhaegen, tekenaar van de Studio Vandersteen, heeft kennis genomen dat Studio Vandersteen de samenwerking op vrijdag 25 februari ll. heeft verbroken.

Dit gebeurde na zestien jaar toegewijde dienst aan Studio Vandersteen, op een wijze die elke essentiŽle rechtsregel inzake ontslag met de voeten treedt en waarvoor de heer Marc Verhaegen zich alle rechten voorbehoudt en de passende juridische actie voorbereidt.

Insinuaties en flagrante onjuistheden werden op het ogenblik van de verbreking van de samenwerking evenwel verspreid over de persoon van Marc Verhaegen, zodat deze zich genoodzaakt ziet via deze weg te reageren op deze onjuiste berichtgeving.

Vooreerst is er geen enkele vorm van overleg geweest inzake een beŽindiging van de samenwerking; dat er daarover 'samenspraak' zou zijn geweest is onjuist; er werd tijdens een gesprek een papiertje overhandigd waarin de Studio Vandersteen de samenwerking verbrak.

Verder wordt gesuggereerd dat Marc Verhaegen niet zou kunnen functioneren in een team, geen leiding aan de tekenaars zou kunnen geven en niet zou kunnen samenwerken; ook dit is totaal uit de lucht gegrepen. Marc Verhaegen is bij het schrijven en tekenen van verscheidene verhalen meermaals als coŲrdinator opgetreden; het maken van een stripreeks als 'Suske & Wiske' is nu eenmaal de inzet van een heel team mensen en Marc Verhaegen heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat de reeks op een ordentelijke wijze kon worden voort gezet in de lijn van het testament van wijlen Willy Vandersteen.

Op geen enkel ogenblik heeft Studio Vandersteen enig signaal gegeven dat het werk dat Marc Verhaegen leverde niet deugde of dat leden van het team niet tevreden waren. Ook heeft Marc Verhaegen zich steeds rigoureus en strikt gehouden aan de samenwerkingsovereenkomst, waarin o.m. de inhoudelijke en vormelijke afspraken werden gemaakt waarbinnen de verhalen dienden te worden getekend.

De beŽindiging van de samenwerking en vooral het opgezet spel van het versturen van een persbericht met een onjuiste mededeling, maken dat deze beŽindiging op een totaal willekeurige wijze is gebeurd met de enkele bedoeling Marc Verhaegen schade toe te brengen; als tekenaar heeft hij de laatste 16 jaar zich uitsluitend toegelegd op de stripreeks 'Suske & Wiske'; door de ruchtbaarheid die men aan de beŽindiging van de samenwerking heeft gegeven heeft Studio Vandersteen zijn reputatie als vakkundig tekenaar en schrijver geschaad.

Voor het overige wenst Marc Verhaegen zich niet te mengen in een polemiek die Studio Vandersteen tracht te voeren via de media -daarvoor bestaan geŽigende kanalen- doch wenst hij wel door huidig bericht dat de juiste informatie omtrent de beŽindiging van de samenwerking zou worden weergegeven in de media.

Marc Verhaegen,

2 maart 2005.