Suske en Wiske op het WWW
Suske en Wiske op het WWW
Suske en Wiske

Vergelijking Vlaams-Nederlands bij Suske en Wiske


De Vlaamse studente Griet Muyshondt onderzoekt de verschillen in taalgebruik tussen de Vlaamse en Nederlandse versies van Suske en Wiske. Hierbij doet ze een beroep op Nederlandse lezers van de strip om haar daarbij te helpen. In de onderstaande brief wordt toegelicht wat de bedoeling van het onderzoek is. Degenen die willen meewerken kunnen het bijbehorende Word-document, met een enquêteformulier downloaden. Na invullen van het document kan de enquete per e-mail aan de onderzoekster terug gestuurd worden.

Antwerpen, 9 januari 2001
Geachte,

Mijn naam is Griet Muyshondt, een Vlaamse studente Licentiaat vertaler-tolk Engels en Spaans. Ik zit momenteel in mijn laatste licentie en moet een scriptie op het eind van het academiejaar indienen. Slaag ik niet voor mijn scriptie, dan heb ik geen recht op een diploma.

Als scriptieonderwerp heb ik de vergelijking van het Vlaams en het Algemeen Nederlands taalgebruik in de (oorspronkelijk Vlaamse) stripreeks Suske en Wiske gekozen. De Vlaamse strips zijn later omgezet naar een versie in het Algemeen Nederlands omdat de uitgevers die versies ook wilden verspreiden in Nederland. Ik wil nagaan in hoeverre het Vlaamse karakter verloren gaat bij de omzetting. Ik stel mezelf enkele essentiële vragen zoals: Was het wel nodig om dit of dat aan te passen? Wat zijn de vooroordelen tegenover het Vlaams? Zijn de aanpassingen goed gebeurd? Heeft men consequent aangepast of eerder willekeurig?

Omdat een Nederlander nu eenmaal sneller aanvoelt wat Vlaams klinkt, wil ik beroep doen op uw hulp. Hier vond u een enquête. Ze bevat zowel zinnen uit de oorspronkelijke Vlaamse versie, als zinnen uit de versie met het Algemeen Nederlands. Ga er dus niet meteen vanuit dat de zin Vlaams is, want u zou wel eens het Algemeen Nederlands als Vlaams kunnen bestempelen.

Hoe de enquête invullen? Vul eerst en vooral uw naam, e-mail, de plaats waar u geboren en getogen bent (de plaats/en waar u uw de eerste 20 jaar hebt doorgebracht) en uw huidige woonplaats, beroep en leeftijd in. Het is belangrijk te weten waar u uw eerste taal geleerd hebt, om zo de regionale verschillen volledig te kunnen bespreken. Bent u student, dan vult u in: student + studierichting. De code aan het begin van de voorbeeldzin dient enkel om het mezelf achteraf makkelijker te maken, maar heeft geen betekenis voor u. In de tweede kolom vult u in of u het vetgedrukte aanvoelt als ofwel V (Vlaams, m.a.w. Zuid-Nederlands), ofwel A (algemeen Nederlands, niet speciaal Vlaams, noch Noord-Nederlands) ofwel N (typische taal voor Nederland, met andere woorden Noord-Nederlands). U hoeft geen grammatica- of spellingboek erop na te slaan. U kunt deze enquête invullen door enkel uw gevoel te volgen. Eventuele opmerkingen van allerlei aard kunt u toevoegen in de laatste kolom. Gelieve bij de uitroepen toe te voegen of de uitroep al dan niet wordt gebruikt in uw omgangstaal, of u die uitroep kent uit (andere) strips, of die uitroep u geheel onbekend is. Aan de gekleurde letters hoeft u niets aan te brengen. U kunt de enquête terugsturen naar dit adres tot en met 28 februari 2001.

Graag wil ik zoveel mogelijk reacties krijgen uit verschillende regio's uit Nederland. Kent u nog anderen (collegae, studenten, familieleden) die bereid zijn om een paar minuutjes vrij te maken om deze enquête in te vullen, geef ze dan gerust door. Iedereen mag deelnemen. Het doet er niet toe wat voor opleiding men heeft gevolgd of welk beroep men uitoefent.

Met vragen kunt u steeds terecht op griet.muyshondt@advalvas.be

Ik wil u heel hartelijk bedanken voor uw hulp. Uw bijdrage betekent heel veel voor mij!

Met vriendelijke groeten,


Griet Muyshondt