Suske en Wiske op het WWW
Suske en Wiske op het WWW
Suske en Wiske

De gouden locomotief


Vorige Index
Index
Volgende

Rode reeks no. 162 (1e druk: november 1976)

De gouden locomotief De gouden locomotief is het tweede verhaal uit een zestal poppenfilms van Wies Andersen, dat destijds in de periode van 01.12.1975 t.e.m. 26.01.1976 door de TROS op de Nederlandse televisie werd uitgezonden.
Het stripverhaal verscheen als album in november 1976.

Zoals alle stripverwerkingen van de poppenfilms wijkt de inhoud iets af van wat op televisie te zien was. In Versus nr. 65 wordt in een artikel nader uitgelegd waar de verschillen te zoeken zijn.

In dit verhaal komt Het Wilde Westen weer aan bod. Heden ten dage leeft Het Wilde Westen voort in films die bekend staan als Western. De bekendste films zijn : Red river, High noon, Rio Bravo, The magnificent seven, For a few dollars more, Dances with wolfs en natuurlijk Once upon a time in the west met de onvergetelijke filmmuziek van Ennio Morricone. De acteurs, die hierin meespelen zijn onvergetelijk geworden. De namen van John Wayne, Gary Cooper, Clint Eastwood, Yul Brynner, Steve McQueen, Henry Fonda en de onlangs overleden Charles Bronson verbind je onmiddelijk met deze films.

Ook aan de stripwereld ging Het Wilde Westen niet ongemerkt voorbij.
Willy Vandersteen creƫerde de uiterst succesvolle westernreeksen Bessy en Karl May.
Lucky Luke en Luitenant Blueberry waren andere succesreeksen waarin Het Wilde Westen voorkwam.

De Duitser Karl May (* 1842 - + 1912) werd door zijn gefingeerde reisverslagen een van de populairste auteurs in de Duitse en Europese literatuur. Vele reisverslagen hadden als achtergrond het Wilde Westen. De figuren van de edele Indiaan Winnetou en de trapper Old Shatterhand zijn niet meer weg te denken uit de popcultuur.
In Nederland hadden vooral vader en zoon J. en P. Nowee met hun westernreeks Arendsoog succes.

Waar ligt de oorsprong van zulke films, romans en stripverhalen?
Na de Onafhankelijksheidsverklaring van de Verenigde Staen van Amerika, op 4 juli 1783, begon de systematische verovering van het Westen. Van heinde en verre stroomden mensen naar Amerika, waaronder Engelsen, Fransen, Zweden, Duitsers en Nederlanders. Gedwongen door revoluties, economische tegenspoed en de opkomst van de stoommachine en de daarmee gepaarde werkeloosheid zochten deze mensen hun heil in Amerika. Hier was immers land en werk in overvloed.
De regeringen van de toen nog jonge democratie zagen zich zodoende gedwongen land te kopen of met geweld te veroveren om deze niet ophoudende stroom van mensen in te dammen.
Zo werd werd binnen korte tijd het huidige Louisiana, dat Frans eigendom was, gekocht onder president Thomas Jefferson. Tijdens de regering van president James Mason werd West-Florida met geweld geannexeerd en Oost-Florida werd gekocht tijdens de regering van James Monroe door pure dreiging met geweld.
De tweede golf van landverovering in de jaren 1845 - 53 schiep de huidige grenzen van de Verenigde Staten.
De staat Texas werd door de Verenigde Staten in 1845 geannexeerd van Mexico na de val van Alamo. Hier hadden separatisten, waaronder de legendarische Davy Crocket, zich verschanst. Ze wilden zich losmaken van Mexico en bij de Verenigde Staten aansluiten.
Het Amerikaanse leger kwam te laat en Alamo verging met man en muis. Hierna verdreven de Amerikanen het Mexicaanse leger en de annexering van Texas was een feit. Het gebied van Oregon sloot zich in 1846 aan en de gebieden van Californiƫ, Nevada, Utah, Arizona en New Mexico werd door Mexico in 1848 afgestaan aan de Verenigde Staten.
De verovering van het Westen en de gevolgen hiervan konden beginnen.
Bloederige feiten zoals de slag om Little big horn, Dove Creek en Clearwater presenteerden de systematische verdrijving en uitroeiing van de oerinwoners, de Indianen. en de opkomst van beruchte maar ook beroemde westmannen en cowboys. zoals William Bonny alias Billy the Kid, Butch Cassidy, Doc Holliday, Wyat Earp, Jesse James en de Dalton-brothers werden legendes.

Samenvatting

Lambik koopt bij een antiquair een authentieke cowboyhoed, die ooit eens Buffalo Bill heeft toebehoord en gaat er mee naar Sidonia. Ze vinden er een papiertje in. Dit blijkt een blad uit het dagboek van Buffalo Bill te zijn. Onze vrienden lezen dat er eens een gouden locomotief moet hebben bestaan.
Krimson, die staat te luistervinken, besluit vannacht in te breken om het papiertje met de kaart te stelen.
Ondertussen bellen onze vrienden professor Barabas om de vondst te melden. Deze kijkt meteen per teletijdmachine na of de gouden locomotief bestaat. Na enig zoeken vindt hij de machine.

Krimson breekt in bij Sidonia en probeert in de kaart te stelen, maar faalt.
Nu gaat Krimson naar Barabas om onze vrienden voor te zijn en onder bedreiging flitst Barabas Krimson naar Het Wilde Westen van 1875.
Onze vrienden gaan meteen Krimson achterna. Aangekomen redt Lambik een Indianenmeisje, Lichte Veder, van een beer. Het meisje blijkt een dochter te zijn van Sachem Soepoog, het opperhoofd der Papache-indianen. Het meisje voert onze vrienden naar haar stam om hen voor te stellen. Sachem Soepoog weet te vertellen dat blanken de bizons verdreven hebben met hun locomotief. Nu hebben de Indianen geen voedsel meer. Medicijnman Wijisda is op zoek naar de bizons gegaan, maar waagde zich te ver en kwam op een grondgebied dat voor Indianen taboe is. De stervende Wijisda betoverde echter een gouden locomotief die de boodschap over het verblijf van de verdwenen bizons moest overbrengen. De locomotief is echter blijven staan in de Red Canyon.
Lichte Veder, die verliefd is op haar redder Lambik, krijgt Soepoog zover dat hij de plaats waar de locomotief staat verraadt aan onze vrienden.
Nu storten onze vrienden zich op het avontuur en na diverse confrontaties met Krimson, winnen zij de strijd en bereiken als eerste de gouden locomotief. Krimson wordt opgeruimd en naar het heden geflitst en de locomotief meldt de Indianen waar de bizons verborgen zijn.
Alleen Lambik heeft nu nog een probleem... Lichte Veder! Hoe komt hij zonder kleerscheuren van haar af!Tekst: Alain Stienen

Video van De gouden locomotief