Suske en Wiske op het WWW
Suske en Wiske op het WWW
Suske en Wiske

't Witte Wief


Index
Index


Op 16 november 2001 is het tweede Twentse album van Suske en Wiske verschenen.

't Witte Wief In december 2000 lag de, reeds jaren eerder aangekondigde, Twentse vertaling van een Suske en Wiske verhaal in de winkels. Het album De Ringelingschat werd in het Twents: 't zulveren heurnke. De uitgave sloot mooi aan bij reeds eerder uitgebrachte albums in dialecten zoals het Gronings, Drents en Limburgs en natuurlijk ook de in de Friese taal uitgekomen verhalen.

De Twentse albums vlogen snel de winkels uit en dat succes bracht de vertaler, Gerard Vaanholt, er toe om zich nog een keer aan zo'n vertaling te wagen. Dit keer heeft hij Het Witte Wief in de streektaal uit Twente omgezet. De vertaler heeft juist voor dit album gekozen omdat de sagen rond de geestverschijningen waarop dit verhaal is gebaseerd in Twente zijn ontstaan en daar nog steeds in ere worden gehouden. Achterin het album is ook een korte verklaring opgenomen over deze achtergronden. Hoewel het oorspronkelijke verhaal in Gelderland speelt is dat in de vertaling naar Twente toe getrokken.

Het album is in een oplage van 8000 exemplaren uitgegeven.