Suske en Wiske op het WWW
Suske en Wiske op het WWW
Suske en Wiske

De oorlogsjaren van Willy Vandersteen


Geheugen Collectief publiceert onderzoeksrapport.

Willy Vandersteen In september 2010 bracht de Standaard Uitgeverij via een persbericht naar buiten dat Willy Vandersteen in de tweede wereldoorlog collaborerende tekeningen had gemaakt onder het pseudoniem Kaproen.
De bevestiging van het feit dat Vandersteen achter dit pseusoniem schuilging kwam tot stand door onderzoek van het historisch onderzoeksbureau Geheugen Collectief.

Stripkenners vermoedden al geruime tijd dat de schepper van Suske en Wiske dezelfde persoon was als de tekenaar van de pro-Duitse en antisemitische prenten. Sluitend bewijs voor deze vermoedens werd tot de resultaten van dit onderzoek bekend werd echter niet geleverd
Het Geheugen Collectief wist de identiteit van Kaproen te achterhalen in de archieven van een betalingsbewijs van de krant Volk en Staat op naam van Vandersteen, met vermelding van de door hem gevoerde schuilnaam.

Bij het bekendmaken van de onderzoeksresultaten kondigde de uitgeverij een vervolgonderzoek naar de oorlogsjaren van Willy Vandersteen aan. De uitkomsten van dit onderzoek zouden worden gepubliceerd in een boek dat in het najaar van 2011 het licht zou moeten zien. Dit boek is echter nooit verschenen.
In februari 2013 vertelde Helena Vandersteen, de oudste dochter van de tekenaar, in de Vlaamse krant De Morgen dat het geplande boek niet gepubliceerd zal worden. Nader onderzoek door het Geheugen Collectief bracht slechts fragmentarische nieuwe informatie boven tafel, onvoldoende om een boek op te baseren.

Het uitgebreide onderzoek leidde wel tot een rapport dat aan de uitgeverij en de erven Vandersteen overhandigd werd. Dit rapport, waarin gedetailleerd wordt beschreven hoe het onderzoek is uitgevoerd en welke conclusies er getrokken kunnen worden is in juni 2014 integraal gepubliceerd op de website van het Collectief.

De onderzoekers geven in hun conclusie aan dat er meerdere redenen zijn waarom Vandersteen de Kaproen-tekeningen kan hebben gemaakt. Door het ontbreken van veel feiten kunnen de mogelijke hypotheses echter niet genoeg gefundeerd worden om ze officieel te bekrachtigen.


Download het Onderzoeksrapport van het Geheugen Collectief.