Suske en Wiske op het WWW
Suske en Wiske op het WWW
Suske en Wiske

Reacties bij het vertrek van Marc Verhaegen


De hoofdrolspelers reageren op de ontwikkelingen bij Studio Vandersteen.

Marc Verhaegen Op zaterdag 26 februari besteedden de media in Vlaanderen en Nederland aandacht aan het ontslag van Marc Verhaegen bij Studio Vandersteen. In diverse kranten in Vlaanderen en Nederland verschenen artikelen over de veranderingen in het team dat werkt aan Suske en Wiske.

Marc Verhaegen komt in De Standaard aan het woord. In het interview geeft hij zijn kijk op de gang van zaken bij zijn ontslag. Over het beeindigen van zijn betrekking zegt hij: "Ik ben zoals elke dag gaan werken, en ik kreeg zomaar te horen dat de samenwerking stopgezet werd. Ik heb al mijn spullen meteen moeten meenemen. Ik val in een donker gat. Ik besef nog steeds niet wat er gebeurd is."
In het persbericht werd gemeld dat Marc Verhaegen niet in een team kon werken. Marc ontkent dit feit in het interview niet. "Ik kan niet goed in een team werken. Ik heb een eigen, duidelijk beeld op de strip en ik ben eigenzinnig. Maar ik heb het altijd met honderd procent overgave gedaan."
De ontslagen hoofdtekenaar zegt verder bang te zijn de uitgeverij de strip wil laten evolueren naar louter entertainment. "Men wil er gewoon eenheidsworst van maken, terwijl het altijd een karaktervolle strip is geweest. Ik heb altijd in de lijn van mijn voorgangers gewerkt, maar nu wordt het een strip naar de geest van Studio 100. Het zal wel goed zijn voor de portemonnee, zeker?"

De opvolger van Paul Geerts zegt verder ook dat het hem niet in dank werd afgenomen dat hij meer sociale thema's wilde aansnijden in de strip. "De Kaapse kaalkoppen paste niet in het stramien, zei men. Dat begrijp ik niet, want hoe kan je ertegen zijn dat apartheid afgestraft wordt? Het verhaal Sulamith Schiff is gewoon geweigerd. Dat moest gaan over een joods meisje dat in 1943 stierf. Aan een ziekte, menen Sus en Wis, want het is een jong meisje. Ik haalde het idee uit een bezoek aan een expositie over joods speelgoed."
Het scenario van Sulamith Schiff was alleszins ongewoon indringend voor een stripverhaal. Het belicht de jodenvervolging en concentratiekampen. De centrale figuur stierf niet aan een ziekte, maar werd vergast in Auschwitz. Op het einde zijn Suske en Wiske op een bittere manier wijzer geworden. "Hoe wil je dat we leren uit de fouten van het verleden, als we de geschiedenis niet kennen", zegt Wiske, wanneer de volwassenen haar de gruwelijke waarheid willen verzwijgen.

Ook de Gazet van Antwerpen publiceerde een interview met Marc Verhaegen. In deze krant zegt de tekenaar: "Ik vind het vertrek erg voor mijn kinderen. Die waren zo trots dat hun vader Suske en Wiske tekende."


Helena Vandersteen, de dochter van Willy, gaf in een mail aan Suske en Wiske op het WWW de volgende reactie:

Reeds van bij de aanstelling van Marc als tweede opvolger hebben wij hem onze bedoeling om met een team te gaan werken duidelijk gemaakt. Dat dit voor Marc een hele aanpassing zou zijn beseften we zeker. Ook daarom hebben wij hem ruim de tijd gegeven en gestimuleerd om andere creatieve mensen rond zich te verzamelen.
Marc heeft herhaaldelijk aangegeven zich in teamwerk niet thuis te voelen, iets waar wij alle begrip voor hebben ,maar het impliceerde wel, en wij betreuren dit zeer, dat wij afscheid moesten nemen van een medewerker wiens kwaliteiten en inzet wij nog altijd zeer waarderen.
Teamwerk is i.v.m. de grote productie en het soepel kunnen inspelen op alle verwachtingen en noodzaak geworden. Marc was nu, als enige, een volwaardig scenarist en tekenaar, dit bracht grote risico's met zich voor het geval Marc om een of andere reden een tijd uitgeschakeld zou zijn.
Verder kunnen meerdere creatieve mensen méér bedenken dan één man alleen en is dit een formule die in bijna alle moderne studio's van toepassing is.
Onze grootste bekommernis en prioriteit zal steeds het verder zetten zijn van de reeks en dit binnen de krijtlijnen die in het testament van Willy Vandersteen vastgelegd zijn, alsook om aan de terechte hoge verwachtingen van de lezers en lezertjes van Suske en Wiske te voldoen.
De nieuwe teamleiders zijn beiden opgegroeid met Suske en Wiske en voelen de reeks perfect aan. Wij zijn dan ook overtuigd dat we met deze mensen alle troeven in huis hebben om onze vrienden nog vele en boeiende avonturen te laten beleven.