Suske en Wiske op het WWW
Suske en Wiske op het WWW
Suske en Wiske

De brullende berg


Vorige Index
Index
Volgende

Rode reeks no. 80 (1e druk: 1968)
Voor het eerst in album verschenen in 1956

De brullende berg Zoals het gewoon was in die tijd verschenen er voor de regulaire aankondiging zogenaamde aankondigingsplaatjes. Hierin werd meestal de titel van het nieuwe verhaal verraden. Niet altijd lukte dat, zoals bij dit verhaal!
De twee plaatjes verschenen 15 en 16 november 1955. De eigenlijke aankondiging 17 november 1955 en de voorpublicatie startte uiteindelijk 18 november 1955 en zou lopen tot 28 maart 1956.
De eerste albumuitgave van De brullende berg verscheen in de loop van het jaar 1956.

In de eerste helft van de jaren vijftig keek de wereld op door twee gebeurtenissen die plaatsvonden in het Himalaya-gebergte.
In het jaar 1953 bedwong namelijk een jonge maar ervaren alpinist als eerste mens de hoogste berg op de Aarde, de Mount Everest! Deze man heette Edmund Hillary en hij werd bijgestaan door een uiterst bekwame gids, sherpa Tenzing Norgay. Hillary beweerde later wel dat hij zijn succes aan deze man te danken had. Zonder hem zou hij zeker niet de top van de Everest gehaald hebben.
Hillary werd bij zijn thuiskomst als een popster gevierd en niet lang daarna werd hij door de Queen of England geadeld en mocht zich toen Sir Edmund Hillary noemen.
Ook op politiek niveau werd het Himalaya-gebergte door de wereld in de gaten gehouden. Een jaar nadat Mao Tse Toeng met zijn communisten in China aan de macht gekomen was marcheerde het Chinese leger 1950 Tibet in om het land te annexeren. De toen pas 15 jarige Dalai Lama kreeg alle macht om de communisten te kunnen verdrijven, maar het lukte niet omdat India en ook Groot Brittannië zich angstvallig op de achtergrond hielden en hulp aan het hopeloos verouderde leger van Tibet weigerden.
In 1951 kapituleerde Tibet en werd het ingelijfd bij de Volksrepubliek China. De Dalai Lama werd in zijn macht beperkt en mocht alleen nog maar interne zaken regelen. China kreeg de controle over het leger en regelde alles wat met het buitenland te doen had. In de jaren erna wilden de communisten Tibet in volkscommunes indelen, zoals ze dat ook in China zelf deden, om de economie op gang te krijgen, maar de bevolking pikte dit niet meer en in 1965 kwam het tot verschillende burgeroorlogen. Daarop trok China haar plannen voor de indeling van de communes terug om het pas later in te voeren. Dat hielp echter niet want het volk in Tibet bleef morren! In 1959 kwam het tot een openlijke rebellie tegen de communistische machthebbers. Het leger greep in en bij deze actie verloren 87000 (!) Tibetanen hun leven. De Dalai Lama vluchtte naar India om er een Tibetaanse Gemeenschap op te richten. Na de bloedige onderdrukking van de opstand zetten de communisten de zogenaamde Panchen Lama (Panchen Lama is de spirituele leider van het Lamaïsme, een soort van Boeddisme) aan de macht in Tibet. Deze overtuigde communist deed alles om bij de Chinezen een wit voetje te halen en voltrok de plannen die China voor Tibet had.
In de tijd rond 1960 vluchtten tienduizenden Tibetanen het land uit naar Nepal, India en Bhutan. De Dalai Lama wierp zich niet alleen op als geestelijke leider, maar werd ook leider van de Tibetaanse regering in ballingschap.
Heden ten dage, anno 2004, wordt Tibet nog steeds beheerst door de communisten van de Volksrepubliek China en het ziet er niet naar uit dat deze toestand in nabije toekomst zal veranderen en de verstandhouding tussen de communistische heersers in China en de Dalai Lama is er in de jaren niet beter op geworden. Integendeel!
Wel mag de bevolking van Tibet heden ten dage weer hun geloof openlijk uiten, maar bij religieuze manifestaties is het verboden foto's e.d. van de Dalai Lama te tonen!

Deze gebeurtenissen in het Himalaya-gebergte zullen beslist de aanleiding geweest zijn voor Willy Vandersteen om Suske en Wiske eens naar Azië te laten reizen. Willy pikt in dit verhaal gretig alle elementen op die wat met het Himalaya-gebergte te doen hebben, zoals het bergklimmen, sherpa's, boeddistische kluizenaars, enz., enz.
De god van de bergbokken Ook heeft hij het in de aankondiging (zie voorlaatste plaatje) over geheimzinnige sneeuwmensen wiens voetsporen reusachtig zijn. Nu denkt men meteen aan Yeti's, maar die zijn in het verhaal niet te vinden. Bedoelt Willy met de geheimzinnige sneeuwmensen soms de reus Bébé?

Opvallend is ook het humoristische taalgebruik in dit verhaal. De reus wordt Bébé (baby) genoemd, de berg Montladsu (là-dessus), de god der bokken Haf-Ghunst (afgunst) en in het begin van het verhaal spreekt de reus alle woorden van achteren naar voren, hetgeen grappige zinnetjes oplevert, zoals: "Ettoz kibmal! Mots thcizeg, rooh!"

Ook in dit verhaal haalt Willy Vandersteen weer fel uit naar onze egoïstische samenleving. Hij laat duidelijk zien, wat voor gevolgen nijd kan brengen. Niet voor niets heet de god der bergbokken Haf-Ghunst!

Sinds het verschijnen van De brullende berg als album in 1956 is de cover meermaals gewijzigd. Lag dat daaraan dat de uitgeverij de covers te ouderwets vond en ze daarom nieuw liet ontwerpen of vond Willy ze zelf niet meer goed genoeg?
Niet alleen de cover van De brullende berg werd veranderd bij de herdrukken, ook de covers van De circusbaron, De IJzeren Schelvis en De speelgoedzaaier veranderden voortdurend van uiterlijk en opzet. Toen de reeks in 1967 in vierkleuren uitgegeven werd moesten zelfs bijna alle oude covers van voor de poenschepper er aan geloven. Ze werden alle rigoureus hertekend. De charme echter, die deze oude covers bezaten, was bij de nieuwe niet meer voorhanden!
Niet alleen de Suske en Wiske-reeks werd in die tijd gemoderniseerd, ook een andere populaire stripreeks moest er aan geloven, namelijk Kuifje! Hier zijn ook praktisch bijna alle oudere verhalen van buiten en van tekenstijl in een modern jasje gestoken!

Eerste Vlaamse uitgave Gelijkvormige versie 4 kleuren-reeks Hertekende cover 4 kleuren-reeks

Samenvatting

De kinderen zijn bij Lambik op vakantie en ze leven zich uit met een kussengevecht. Lambik, die juist wakker geworden is, ziet de veren voor sneeuw aan en kleedt zich winters aan. Buiten merkt hij zijn vergissing en trekt snel zomerse kleren aan om brood te halen. Tijdens een regenbui schuilt hij onder een scherm en daar krijgt hij van een man een krant. In die krant staat een bericht over een vreemd verkeersongeluk. Lambiks speurzin ontwaakt en hij laat het zijn vrienden zien. Wiske geeft hierop Lambik gelijk en ze besluiten de verongelukte te bezoeken. De verongelukte geeft aan, dat hij inderdaad niet tegen een boompje te pletter gereden is, maar tegen een plots voor de auto opduikende donkere massa!
Na nog een uitstapje gemaakt te hebben, rijden ze 's avonds huiswaarts. Plots loopt een man in paniek voor de auto. Lambik stopt en loopt hem achterna tot in de wei. Angstig legt de man uit dat hij in het struikgewas een donkere massa zag. Lambik en Jerom gaan er meteen op af maar buiten een platgedrukte auto vinden zij niets, laat staan een donkere massa. Bij hun terugkomst begint de man, Pauwels genaamd, aan een verklaring. Volgens hem is het de wraak van een berg uit de Himalaya! Pauwels maakte samen met Sanders, de verongelukte man uit het ziekenhuis, deel uit van een expeditie, die een berg beklom. Ze werden echter door de omwonenden gewaarschuwd de berg niet te beklimmen, maar ze luisterden niet en bij het bereiken van de top begon de berg te brullen en te dreigen met wraak omdat ze hem beklommen.
Jerom krijgt een lachaanval Jerom houdt dit voor een goede mop en ligt krom van het lachen. Plots springt de man op omdat hij vergeten was dat er nog een derde man aan de expeditie deelgenomen had, nl. professor Alpins. Meteen bieden onze vrienden Pauwels hun hulp aan en rijden hem naar zijn vriend Alpins. Tijdens de rit gniffelt Jerom nog steeds om de volgens hem goede mop met de brullende berg. Pauwels reageert hierop nog al zuur met de bewering dat er geheime krachten bestaan in de bergtoppen van de Himalaya. Bij Alpins aangekomen zien ze dat het dak van het huis er half naast ligt! Ze stormen naar binnen en vinden de bewusteloze Alpins liggen in zijn werkkamer. Ze brengen Alpins weer bij zijn positieven en die weet te berichten dat hij plots het dak van zijn huis zag wegschuiven. Hij gilde en zag een donkere massa en viel hierop in zwijm.
Jerom, die buiten gebleven is, hoort verdachte geluiden in het omliggende struikgewas. Hij neemt een kijkje en ziet een zwarte vorm achter de struiken. Hij gaat naar binnen om dit zijn vrienden mede te delen. Alpins ziet daarin weer de wraak van de berg, waarop Jerom weer begint te schaterlachen. Lambik en Pauwels besluiten met geweren bewapend poolshoogte te nemen en zien hoe de donkere vorm ronkend dichterbij komt. De donkere vorm is... een tank!
Sanders, de man uit het ziekenhuis, heeft de autoriteiten ingelicht en die sturen het leger met de opdracht professor Alpins te bewaken en het bergdinges op te sporen.

Onze vrienden besluiten de tanks te vergezellen bij het opsporen van de donkere massa en na een tijdje vinden ze deze tussen de bomen. Het leger schiet bij wijze van waarschuwing een schot af en de massa begint luid te brullen. Suske, die dit hoort, vraagt aan Lambik of de massa van de brullende berg komt. Jerom begint weer te schaterlachen en trekt alles in het belachelijke. De kwade Wiske wil nu dat Jerom zelf gaat kijken wie of wat die massa is. Jerom gaat kijken en en een hevig gevecht is het gevolg.
Lambik, Suske en Wiske gaan kijken wat er is gebeurd en zien nog hoe Jerom ontvoert wordt door het geheimzinnige wezen. Ontmoedigd keren zij terug naar de villa van Alpins. Deze denkt, dat Jerom verloren is, omdat onze vrienden zich achter hen geschaard hebben. Alpins wil samen met Pauwels, nadat Sanders genezen is, het land uit om de wraak van de berg te ontvluchten.

Lambik maakt kennis met Bébé Terwijl onze vrienden naar Sidonia rijden zweren ze Jerom uit de klauwen van de donkere massa te krijgen. Aangekomen zien ze op de schoorsteen van Sidonia's huis een wimpel waaien, die vastgehouden wordt door een hand. Lambik haalt Sidonia uit de schoorsteen. Om Sidonia op te knappen wil Wiske binnen water gaan halen maar ontdekt naast een grote hoeveelheid lege bierflessen tot haar grote ontzetting... de donkere massa! Ze kiest meteen het hazenpad en vlucht naar buiten. De donkere verschijning is ook voor Sidonia de aanleiding geweest uit angst de schoorsteen in te vluchten. Lambik gaat nu naar binnen om het uit te pluizen en ontdekt er een reus! De moed valt nu in de schoenen van Lambik en ook hij vlucht het huis uit om daar op Jerom te stoten.
Jerom stelt de reus Bébé aan onze vrienden voor en na enige communicatieve problemen komen ze er achter wat de reus wil. Bébé wil namelijk westers comfort in zijn ijsgrot op de montladshu en besloot daarom naar België te komen. Hij had namelijk in rugzakken van de drie bergbeklimmers een album van Suske en Wiske gevonden en daar hij hen symphatiek vond wilde hij aan de drie bergbeklimmers het adres van onze vrienden vragen. Dit leidde echter steeds uit op mislukkingen.
Onze vrienden kopen al het comfort dat Bébé wil en die wil ook nog graag dat onze vrienden hem begeleiden naar het Dak van de Wereld, de Himalaya. Hiervoor zijn ze altijd te vinden en laden de Gyronef met al het gewenste gerief van de reus en zetten koers naar de Himalaya in centraal Azië. Onze vrienden zullen daar echter snel merken, dat de reus een dubbel spel speelt en meer wil als alleen wat comfort!


Tekst: Alain Stienen

Aankondiging in 'De Standaard'