Suske en Wiske op het WWW
Suske en Wiske op het WWW
Suske en Wiske

De beestige brug


De beestige brug In De beestige brug ondervinden Suske en Wiske en hun vrienden aan den lijve hoe het is om een dier te zijn in Vlaanderen.
Door de vele wegen zitten dieren vaak gevangen op een groen eilandje, en kunnen ze zich niet meer makkelijk en veilig verplaatsen tussen de leefgebieden. Verschillende overheden en organisaties spannen zich daarom in om die groene snippers met elkaar te verbinden. De educatieve pagina’s achteraan het stripverhaal tonen wat een ecoduct is, waarom padden tunnels nodig hebben, hoe een eekhoornbrug werkt en waarom vissen soms de trap nemen.

Dit album is een uitgave van de Vlaamse overheid (departement Leefmilieu, Natuur en Energie; Agentschap Wegen en Verkeer en Agentschap voor Natuur en Bos) en de provincie Antwerpen, in samenwerking met het Regionaal Landschap de Voorkempen.

De brug waar in de titel naar wordt verwezen betreft Ecoduct de Munt in Loenhout. Deze brug biedt dieren een veilige doorgang tussen de E19 en de hogesnelheidslijn.
Vanaf 1 maart 2015 is alle informatie over het album en de daarin voorkomende onderwerpen te vinden op www.beestigebrug.be

Naast de softcover-versie van het album, die verscheen op 9 februari 2015, wordt ook een luxe editie uitgebracht. Beide versies worden in een besloten bijeenkomst gepresenteerd op vrijdag 13 maart 2015 in het Natuur educatief centrum "De Vroente" te Kalmthout.
De luxe editie, die verschijnt in een oplage van 400 genummerde exemplaren, bevat 8 extra pagina's die de striproute en de ontsnippering in de regio ten noord-oosten van Antwerpen beschrijven. Op de achterzijde van het luxe album staat een foto die is genomen aan de Kastanjedreef te Kalmthout, een van de mooiste stujes op het traject van de Striproute.

Tijdens de Wilrijkse Stripdagen, op 14 en 15 maart 2015, en de fanclubdag, op 19 april is het boek te koop bij de stand van StripKalmthout zolang de voorraad strekt.
De softcover zal verder alleen verkocht worden op activiteiten van het Regionaal Landschap en via StripKalmthout.

Een pakket met de luxe en de softcover versie kan voor € 60,00 besteld worden via StripKalmthout die de verdeling van de uitgave verzorgt. Het luxe album kan worden opgehaald op de stripdagen van Wilrijk of de fanclubdag, 19 april 2015.

Op een schets voor een scene uit het verhaal, die door studio Vandersteen op Twitter werd geplaatst, is te zien dat Luc Morjaeu en Peter Van Gucht een gastoptreden maken als automobilisten.

Net als bij Tante Biotica het geval was kan ook De beestige brug gratis online worden gelezen.


Op zoek naar dit album? Het kan worden besteld bij de Suske en Wiske webwinkel Stripfan.nl Bestel dit album bij Stripfan.nl .

Luxe editie De beestige brug< Achterkaft luxe editie De beestige brug< Achterkaft luxe editie De beestige brug<
Ecoduct De Munt Schets met Morjaeu en Van Gucht