Suske en Wiske op het WWW
Suske en Wiske op het WWW
Suske en Wiske

Media-aandacht voor ontslag Marc Verhaegen


Het vertrek van Marc Verhaegen krijgt veel aandacht van de pers.

Suske en Wiske In een artikel dat op donderdag 3 maart verscheen in de kranten De Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg geeft Marc Verhaegen een toelichting op het persbericht waarin hij juridische stappen tegen Studio Vandersteen aankondigt. In het artikel zegt Marc
"Na beraad met mijn raadsman ben ik tot de conclusie gekomen dat elke essentiële rechtsregel inzake ontslag met de voeten is getreden. Bovendien voel ik mij door het persbericht, dat Studio Vandersteen vrijdagnamiddag al rondstuurde, gekrenkt in mijn beroepseer. Er was geen opzegging, laat staan overleg. Ik kreeg gewoon een papiertje waarop stond dat de samenwerking, na 16 jaar keihard werk en inzet, verbroken werd. Mijn reputatie is aangetast. Men wrijft mij aan dat ik niet functioneer in een team. Terwijl Suske en Wiske altijd teamwerk geweest is. Bovendien heb ik meermaals de productie van verhalen gecoördineerd. En nooit heeft men mij laten weten dat mijn werk niet deugde. Sinds zaterdag heb ik heel veel steunbetuigingen gekregen van mensen. Allemaal vinden ze dit ontslag zeer gortig. Dat sterkt me, ik kan dit niet zomaar slikken."
De raadsman van Marc Verhagen, Koen Maenhout kondigt aan dat de tegenpartij nog dezelfde week in gebreke zal worden gesteld omdat er sprake is van een flagrant misbruik van het ontslagrecht.
"... Mocht blijken dat de tegenpartij een minnelijke schikking wil treffen, dan zullen we dat onderzoeken. Anders zal dit een zaak worden voor de Antwerpse arbeidsrechtbank."

Een dag eerder kwamen zowel Marc Verhaegen als Helena Vandersteen aan het woord in De Volkskrant. Dit artikel concentreert zich op het weigeren van het verhaal Sulamith Schiff. Over dit verhaal zegt Marc
"Ik ben een sociaal geengageerde tekenaar die het opneemt voor minderheden. Na kritiek van de erfgenamen had ik er een verhaallijn aan toegevoegd over de Enigma-codeermachine van de Duitsers."
Dit extra element in het verhaal viel nog niet te lezen in de versie die een paar dagen op het internet te zien is geweest. Het heeft ook niet mogen baten want het scenario bleef geweigerd worden.
In een reactie zegt Helena Vandersteen:
"... een verhaal over de holocaust is te gevoelig. Dan moet je ook stelling nemen tegen de genocide bij de Rwandezen en andere wereldproblemen. Daar kun je een hele reeks mee vullen, maar niet deze. Sus en Wis hadden in dit scenario een bijrol in hun eigen strip."
In het Volkskrant artikel wordt tot slot nog vermeld dat over enkele maanden het verhaal De formidabele fantast uit zal komen. Dit avontuur, dat zich afspeelt in Kalmthout gaat volgens Helena Vandersteen over het leven van de joden in in die plaats. "Marc heeft het bedacht."

Ook het Algemeen Dagblad besteedde uitgebreid aandacht aan de ontwikkelingen bij Studio Vandersteen. In deze krant werd op 3 maart gerept over een heus complot waarin de hoofdrol wordt gespeeld door een triumviraat dat de erfenis van Willy Vandersteen moet bewaken. Een lid van dit trio testamentbewakers zou in de oorlog aan de zijde van de Duitsers hebben gevochten en daarom het scenario van Sulamith Schiff hebben afgekeurd. Ook wordt er gewezen op het, nooit bewezen, feit dat Vandersteen in de oorlog zou hebben gewerkt voor pro-Duitse bladen.
Suske en Wiske-kenners als Peter Van Hooydonck en Pascal Lefevre wijzen deze complot-theorie in het artikel echter af. Lefevre zegt: "Ik denk eerder dat ze Verhaegen hebben weggewerkt omdat de stripmarkt inzakt, maar dat zal ook zonder hem het geval zijn. Veertig jaar terug had je niet anders om je te ontspannen. Nu moeten strips de strijd aangaan met tv en computerspelletjes."
Helena Vandersteen zegt ook in dit artikel weer dat Verhaegen niet langer in haar team paste. "We hebben het drie jaar met hem geprobeerd, maar het ging niet. Hij wilde alles alleen doen: scenario's bedenken, tekenen, de pr, signeersessies. Dat kan niemand alleen."

Marc heeft het idee voor Sulamith Schiff nog niet laten vallen, hij zegt: "Zelfs premier Verhofstadt was enthousiast. Ik geloof in dat project. Hoe dan ook, dat album komt er."
Ook in dit artikel komt de vermelding van de holocaust in De formidabele fantast weer aan de orde. Ter illustratie drukte de krant hierbij een nog niet afgewerkte pagina uit het verhaal af waarop professor Barabas al een paar zinnen aan de verschrikkingen van de holocaust wijdt.

De link met het oorlogsverleden van Willy Vandersteen komt ook aan de orde in een artikel van Jan Bex dat op 5 maart in Het Belang van Limburg stond.
"Allemaal heel jammer" zegt Helena Vandersteen hierover. "Sinds Marc Verhaegen het geweigerde scenario van Sulamith Schiff op het internet geplaatst heeft, wordt die piste plots gretig overgenomen. Ook door Nederlandse kranten.Terwijl het ontslag niets met Marcs holocaustverhaal te maken heeft.Wel met het feit dat hij moeilijk in teamverband functioneert en dat we na 2,5 jaar proberen hem helaas hebben moeten ontslaan.Dat is voor niemand prettig. Wij hebben gekozen voor de korte pijn. Marc ontslagen na het feestjaar zou pas hypocriet geweest zijn. Marcs holocaust-strip, hoe waardevol ook, was gewoon niet gevraagd. En bovendien in strijd met het testament van mijn vader. Daarin staat duidelijk dat politieke en religieuze kwesties niet aan bod mogen komen in Suske en Wiske. Bovendien had Marc de opdracht om in dit feestjaar een Kalmthouts verhaal te maken. Hij heeft dat aangegrepen om via dat joodse meisje uit Kalmthout-Heide een verhaal te maken over de holocaust. Met alle respect, maar de geschiedenis van Kalmthout is meer dan het verhaal van de joodse gemeenschap die hier gewoond heeft. Dat daardoor nu de oorlogsjaren van mijn vader worden opgerakeld, is pijnlijk. Ik was zelf nog een kind, maar kan u verzekeren dat zulke onderwerpen thuis nooit ter sprake kwamen.Vader was zo a-politiek als wat. Beweren dat hij collaboratieprenten onder het pseudoniem Kaproen heeft gepubliceerd, is bijzonder gratuit. Dat heeft men nooit kunnen bewijzen. Maar tegen vage gissingen kan je je moeilijk verdedigen."
Eén van de testamentaire uitvoerders, ere-advocaat Guido Crauwels (een gewezen raadsman van Willy Vandersteen) zegt in hetzelfde artikel "Eerlijk gezegd, ik had het ontslag al lang zien aankomen. Verhaegens gebrek aan teamgeest lijkt mij inderdaad dé basis van het ontslag te zijn, al strookte Verhaegens visie toch ook niet met die van de familie. Te progressief wellicht. Suske en Wiske is 60 jaar geleden ontstaan.‘t Is toch altijd een degelijke en brave Vlaamse strip geweest. Paul Geerts was Willy Vandersteen bis, maar deze opvolger was geen Willy Vandersteen ter. Marc Verhaegen zag het anders. En ik ben ervan overtuigd dat sommigen binnen de familie dat niet graag hadden."
Ook Jan Bex interviewde Peter Van Hooydonck die o.a. zegt: "Nu stellen dat het holocaust-verhaal Verhaegen de das heeft omgedaan, vind ik een stap te ver. Er is nu eenmaal het testament dat zegt dat politiek niet aan bod mag komen. En een holocaust-verhaal kan je ook interpreteren als ‘Tot wat kunnen extreem-rechtse ideeën leiden?'"

In het actualiteitenprogramma NOVA werd op maandag 7 maart een item aangekondigd over Suske en Wiske waarin Marc Verhaegen en Helena Vandersteen aan het woord zouden komen. Deze reportage werd echter niet uitgezonden.