Suske en Wiske op het WWW
Suske en Wiske op het WWW
Suske en Wiske

Suske en Wiske nieuwe stijl


Bericht: 12 mei 2017

Suske en Wiske vernieuwd Op 17 mei 2017 verschijnt met De planeetvreter het eerste album van Suske en Wiske in een gewijzigde vormgeving.
Eind 2016 werd in de seizoensfolder met nieuwe uitgaven van Standaard Uitgeverij voor het eerst gewag gemaakt van op handen zijnde wijzigingen bij Suske en Wiske. Albums 339 en 340 werden niet, zoals gebruikelijk, aangekondigd met een titel en een korte inhoudsbeschrijving maar met de vermelding dat de avonturen van Suske en Wiske vanaf mei 2017 in een aangepaste vorm zouden verschijnen.

In 2007 kregen de Suske en Wiske-fans een schok te verwerken. De cover van de albums werd met ingang van nummer 296, De curieuze neuzen ingrijpend gewijzigd. De traditionele rode kleur van het omslag verdween om plaats te maken voor een bladvullende illustratie.
Tien jaar later na deze layout-wijziging, waar de meeste mensen inmiddels aan gewend zijn geraakt, werden nog meer veranderingen aangekondigd.
Waaruit de veranderingen precies zouden bestaan werd aanvankelijk nog strikt geheim gehouden. Al snel werd echter duidelijk dat de wijzigingen dit keer niet beperkt zouden blijven tot de opmaak van de cover. De gehele vormgeving van de strip, tekeningen, layout en formaat van de albums zou worden aangepakt.

Om de lezers voor te bereiden op de aanstaande veranderingen werd album 338, De Heldenmaker afgesloten met de betovering van de hoofdfiguren uit de strip, waarmee hun krachten hernieuwd moesten worden voor vele nieuwe avonturen.

Betovering van de hoofdfiguren
Een eerste blik op de vernieuwde hoofrolspelers uit de strip ontdekte De Fameuze Fanclub bij de opening van het pretpark Comics Station te Antwerpen. Nieuwe kapsels voor zowel Suske als Wiske en een iets gewijzigde vormgeving van de personages waren in deze tekening al te bespeuren.
Nog iets meer van de nieuw vormgegeven personages was te zien op een signeerprent die Luc Morjaeu maakte voor de Fanclubdag die op 9 april werd gehouden. Op die tekening viel ook te zien dat de kleding van Suske en Wiske iets was gemoderniseerd.
De vernieuwde helden waren voor het eerst ten voeten uit te zien op de cover van het album De planeetvreter die eind april 2017 werd onthuld.

In de loop der jaren zijn Suske en Wiske al vaker van uiterlijk gewijzigd. Ontwikkelingen in de tekenstijl en de inbreng van diverse tekenaars zorgden ervoor dat de figuren sinds 1945 continu een evolutie ondergingen. Deze veranderingen verliepen geleidelijk. De lezers werden niet plotsklaps geconfronteerd met een geheel andere stijl.
Een uitzondering hierop vormt de Blauwe reeks. In het eerste verhaal dat Willy Vandersteen voor het weekblad Kuifje maakte, Het Spaanse spook kregen Suske en Wiske samen met Lambik een uiterlijk aangemeten dat beter aansloot bij de Klare Lijn, de tekenstijl die Herg├ę zelf hanteerde. Deze gedaantewisseling verliep overigens, net als aan het eind van De Heldenmaker het geval is, door middel van een betovering.
Hoewel de nieuwste verandering in tekenstijl geruime tijd van tevoren werd aangekondigd en met veel geheimzinnigheid werd omgeven zijn de veranderingen die op de cover van De planeetvreter ontwaard kunnen worden op het eerste gezicht niet zo groot als door velen werd verwacht en/of gevreesd.


Suske en Wiske in 1945 Suske en Wiske rond 1950 Suske en Wiske in de Blauwe Reeks Suske en Wiske in 1958 Suske en Wiske in 1972
Suske en Wiske in 1981 Suske en Wiske in 2001 Suske en Wiske rond 2002 Suske en Wiske rond 2010 Suske en Wiskein 2017
Op naar nieuwe avonturen

Vernieuwde Levende toren Suske en Wiske De gedaanteverwisselingen die hierboven te zien zijn gingen over het algemeen vrijwel onopgemerkt voorbij. Commotie ontstond er alleen toen de kleding van Suske en Wiske rond 2000 werd gemoderniseerd, waarbij Wiske haar witte jurkje zelfs verwisselde voor een kort topje.
Al het commentaar dat die verandering opleverde leidde al snel tot een nieuwe aanpassing van de kledingstijl.

De complete groep hoofdfiguren in de nieuwe vormgeving debuteerde op zaterdag 6 mei 2017 in Het Nieuwsblad. Op die dag publiceerde de Vlaamse krant een advertentie waarin een bijlage met een preview van het eerste album met de stripfiguren in een nieuw jasje werd aangekondigd. In deze advertentie werd de vernieuwde "levende toren" getoond.
Zoals de wat wildere kuif van Suske teruggrijpt op zijn haardracht in de eerste verhalen lijkt ook de vormgeving van Jerom en Lambik geïnspireerd te zijn door het vroegere werk van Vandersteen.
Jerom draagt de vierkante baard waarmee hij ook in de jaren 1950 te zien was. Het minder ronde hoofd van Lambik doet ook sterk denken aan de manier waarop Vandersteen hem in die periode tekende.
Sidonia heeft een upgrade gekregen op het gebied van haar garderobe en haar vrouwelijke vormen. Wat ook opvalt is dat tante's bril pootjes heeft gekregen.

De veranderingen bij Suske en Wiske staan niet op zichzelf, maar maken deel uit van vernieuwingen die de SU bij veel van haar stripreeksen nastreeft.
Het formaat van de Suske en Wiske-albums is sinds 1945, het jaar waarin De avonturen van Rikki en Wiske voor het eerst in album verscheen niet veel gewijzigd.
Andere stripreeksen die door de SU worden uitgegeven zijn in de loop der tijd wel al in een wat ruimer jasje gestoken. Hierdoor werd de vormgeving van die albums meer gelijkgetrokken met de series van andere uitgevers, die meestal al een wat groter formaat hadden.
Suske en Wiske in de reeks 'Amoras' De in Vlaanderen best verkochte reeks Kiekeboe werd in 2010 omgedoopt tot De Kiekeboes, waarbij direct ook de albums werden vergroot.
De Rode Ridder kreeg in 2016 een facelift toen tekenaar Claus Scholz plaats maakte voor Fabio Bono. Zowel het uiterlijk van de koene ridder als dat van de albums waarin hij zijn avonturen beleeft werden toen ingrijpend gewijzigd.

Nog verdergaande veranderingen van klassieke stripcreaties van Vandersteen waren de laatste jaren te zien in de reeksen Amoras en J.ROM : Force of Gold waarin de bekende helden in een meer op een wat ouder publiek gericht jasje werden gestoken. Eenzelfde herneming staat ook Rode Ridder Johan nog te wachten in de aangekondigde reeks Red Rider.
Begin 2017 werd ook gestart met een spin off van een niet door Vandersteen ontworpen strip toen Fanny Kiekeboe een eigen reeks kreeg met de titel Fanny K..

De vernieuwingen van de laatste jaren vormen overigens niet de eerste pogingen om bestaande stripreeksen te moderniseren.
In 1985 werd western-reeks Bessy als eens omgevormd tot Bessy Natuurkommando terwijl De Rode Ridder in 1990 een eenmalig avontuur voor een ouder publiek beleefde als Red Knight.

Nieuwe initiatieven met betrekking tot stripreeksen uit het fonds van de SU worden onderzocht door de Wolfpack, een denktank van stripmakers die in 2016 door de Standaard Uitgeverij werd ingesteld. De projecten die uit de beraadslagingen van dit collectief voortkomen moeten ervoor zorgen dat de strips ook in de toekomst blijven aansluiten bij de belangstelling van moderne lezers.