Suske en Wiske op het WWW
Suske en Wiske op het WWW
Suske en Wiske

De vinnige Viking


Vorige Index
Index
Volgende

Rode reeks no. 158 (1e druk: januari 1976)

De vinnige Viking Na Beminde Barabas verscheen in De Standaard het verhaal De vinnige Viking als voorpublicatie. De aankondiging werd geplaatst op donderdag, 17 april 1975, en meteen de dag daarna begon de voorpublicatie en die eindigde op 30 augustus 1975.
De eerste druk van het verhaal in boekvorm verscheen in januari 1976.

Na de penoverdracht van de stripreeks Suske en Wiske door Willy Vandersteen aan zijn leerling Paul Geerts in het jaar 1971 werden de scenario's en tekeningen door Paul Geerts zelf verzonnen en uitgewerkt. Willy Vandersteen was met andere stripreeksen bezig, zoals Robert en Bertrand en Pats!
...En toch kon hij het niet laten zich met zijn belangrijkste geesteskind, Suske en Wiske, bezig te houden! Hij leverde namelijk het scenario voor De vinnige Viking en Paul Geerts verzorgde aan hand van deze synopsis de tekeningen.

Centraal in dit verhaal staan twee thema's; het hanteren van gerechtigheid en de Germaanse mythologie.
De gerechtigheid heeft hier de vorm van Vrouwe Justitia. Zij wordt in de regel, net als in dit verhaal geblinddoekt afgebeeld met in haar ene hand het zogenaamde Zwaard der Gerechtigheid en in de andere hand een weegschaal. De voorwerpen zijn beide symbolen. Met de weegschaal wordt het recht en onrecht tegenover elkaar afgewogen en als er een beslissing gevallen zal het vonnis door Zwaard der Gerechtigheid voltrokken worden.
Het blinddoeken is ook symbolisch bedoeld, want men wilde er mee aantonen dat rechtspreking zonder vooroordelen en sympathiëen moest plaatsvinden.

De Germaanse mythologie wordt ingedeeld in de Scandinavische en de Continentaalgermaanse mythologie. Alhoewel ze heel veel op elkaar lijken zijn er toch verschillen, maar we concentreren ons op de in dit verhaal, De vinnige Viking, gepresenteerde godenwereld.
In het Noordse scheppingsverhaal zijn er vier dwergen die de hemel steunen, nl. Nordri, Austri, Vestri en Sudri. De overeenkomsten met de vier windrichtingen, noorden, oosten, westen en het zuiden zijn niet toevallig, want de namen komen er vandaan.

Dan zijn er nog de goden zelf. De eerste naam is die uit de Noordse en die tussen haakjes de Continentaalgermaanse mythologie.
De belangrijkste zijn:

Jerom bij de goden
Onze dagen zijn dus naar de Noordse goden vernoemd. Wie heeft meegeteld merkt dat de maandag, de zondag en de zaterdag overblijven.
De maandag is naar de god Mana genoemd en ook zondag is naar een god, nl. Sunna genoemd. Alleen de zaterdag is niet van een Noordse god, maar naar de Romeinse god Saturnus genoemd.

Andere bekende begrippen uit de Noordse mythologie zijn het Walhalla oftewel Folkvangr, het dodenrijk waar de eervol gesneuvelde strijders heen reizen en de Hel oftewel Nifhel, het dodenrijk voor de door een natuurlijke dood gestorvenen. Het is natuurlijk logisch, dat velen zich met eerder met eer wilden overladen en daarvoor liever strijdend te gronde wilden gaan. Dit verklaart ook waarom de vroegere Noordse volkeren zo vechtlustig waren.

Door de veroveringstochten der Noormannen en de Vikings, maar ook vantevoren door handelscontacten kwamen andere volkeren in aanraking met de Noordse godenwereld en namen ze min of meer over. Zo wordt beweerd dat de Griekse mythologie ontstaan is uit de Noordse en dat Tyr niemand anders is als Zeus! Volgens vele deskundigen was Tyr vroeger de voonaamste god, maar heeft op de een of andere manier Odin die rol overgenomen. Bij de Griekse mythologie is dit dus niet gebeurd.
De Slavische goden Veles en Perun zijn Odin en Thor.

Nartuurlijk zijn er nog talloze andere goden, godinnen, dwergen, elfen, trollen, reuzen en andere wezens, die hun rol in de Germaanse mythologie hebben, maar om die nog te verklaren wordt het geheel alles te uitvoerig. Wel zijn nog drie dingen belangrijk te vermelden!
Het eerste is, dat vele begrippen, namen en gebruiken die in onze maatschappij gebruikelijk zijn nog stammen uit deze mythologie en daarmee heidense oorsprong hebben. Feesten zoals Kerstmis en Pasen zijn verchristelijkte vormen van seizoensfeesten.
Alleen Halloween heeft haar heidense karakter behouden en werd tot voor kort ook alleen in Ierland en in de Verenigde Staten gevierd, waarbij enkelen beweren dat dit feest geen Germaanse oorsprong heeft, maar een Keltische!

Het andere belangrijke is de vermelding van de wereldboom "Yggdrasil".
Yggdrasil verbindt samen met de regenboogbrug "Bifrost" (Néé, hiermee wordt niet de aan de voordeur verkopende diepvrieslevensmiddelproducent bedoeld, alhoewel haar naam van Bifrost afgeleid is) 9 werelden, nl:

Yggdrasil laat zich vertalen als "Paard van Odin"
De boom heeft drie wortels die leiden naar de werelden Nifhel, Asgard en Midgard. Onder de wortel van Asgard ligt de bron van Urd. Onder de wortel van Midgard de bron van Mimir.
Tevens was er een eekhoorn die als boodschapper tussen de werelden functioneerde. (Volgens de deskundigen die hier een verband zien met de Griekse mythologie is dit Hermes, de boodschapper met de gevleugelde sandalen.)
In de boomkruin was het een adelaar, die met zijn vleugelslag ervoor zorgde, dat de wereld wind kreeg. De geit Heidrun at van de bladeren en de draak Nidhogg at de van de wortels van de boom. In de omgeving van Yggdrasil leefden ook nog de vier herten, Dvalin, Dain, Durathror en Duneyr.

Het laatste wat belangrijk is te vermelden is de "Ragnarök"! Dit is het zogenaamde "Lot der Goden".
Twee wolven willen de zon en de maan opeten en veroorzaken een aardbeving, waarbij Fenriswolf en de Midgardslang kunnen ontsnappen.
Loki kiest samen met nog een paar andere duistere figuren voor de zijde van Fenriswolf en de Midgardslang. De Slag der Goden begint en na vele gewelddadige, maar eervolle gevechten wint Odin het en kan hij een nieuwe wereld scheppen door een balans van goed en kwaad.

In dit verhaal hevelt professor Barabas Vrouwe Justitia van een schilderij naar onze realiteit met zijn uitvinding de Teletransfor.
Thuborg wordt belaagd door trollen Deze uitvinding werd al eens eerder gebruikt in de verhalen Het rijmende Paard en De Dulle Griet. Na De vinnige Viking kwam het toestel nog eens voor in het korte verhaal De macabere Macralles.

In het verhaal zijn er natuurlijk trollen aanwezig. Trollen komen nogal veelvuldig voor in de legendes en sagen van de Scandinavische volkeren.
In de nu 60-jarige geschiedenis van Suske en Wiske komen ze ook vaak voor, zoals in dit verhaal, De rosse Reus, het korte verhaal Het verborgen volk, De lieve Lilleham, De edele elfen en volgens Marc Verhaegen zijn er zelfs trollen in Nederland! Hij laat ons namelijk trollen zien op de Veluwe in het prachtige Verraad op de Veluwe!

Zoals normaal zijn er ook weer grappige naamgevingen.
De Viking die het Zwaard der Gerechtigheid van Lambik steelt, heet Thuborg! Tuborg is een in de Scandnavische landen bekend biermerk.
Thuborg landt met zijn drakkar in Fjord Khapri! Hiermee wordt natuurlijk een uit de jaren 70 bekend automodel bedoeld, de Ford Capri.
Onze vrienden komen nog een keer in aanraking met de noordse goden, nl. in het verhaal De hamer van Thor. Dit verhaal verscheen exclusief in 1995 in een stickeralbum.
In Het witte Wiefkrijgen onze vriendenhwr tegen het einde van het verhaal aan de stok met de continentaalgermaanse versie van Odin, nl. Wodan!

Samenvatting

Op een avond wordt Lambik brutaal overvallen en neergeslagen. De bandiet rooft zijn portemonnaie en gaat er vandoor. Niet lang daarna komt een politieagent die hem wil bekeuren wegens landloperij. Ofschoon Lambik vertelt dat hij overvallen werd gelooft de agent hem niet. Lambik laat zijn gehavende schedel zien als bewijs, waarop de agent te binnen schiet dat hij voor zijn zoontje nog een wereldbol moet kopen.
Lambik leest Vrouwe Justitia de les Bij Sidonia thuis windt Lambik zich op en voelt zich niet eerlijk behandeld. Zijn ongenoegen is zo groot dat hij de huisvrede op stelten zet. Wiske komt nu als Vrouwe Justitia gekleed naar binnen. Lambik vindt dit schitterend idee en wil eens met de werkelijke Vrouwe Justitia praten om haar eens flink de waarheid te zeggen. Wiske weet hierop een antwoord, nl. de Teletransfor van professor Barabas.
Barabas is graag bereid om te helpen. Niet lang daarna word de werkelijke Vrouwe Justitia van een schilderij in de realiteit gehaald en meteen begint Lambik te sakkeren. Plots volgt er een ongelooflijk harde knal, waardoor onze vrienden schrikken. Meteen gaan onze vrienden kijken, waardoor de knal veroorzaakt werd. Buiten is een onweer opgestoken waardoor een venster bij Barabas open is gevlogen. Barabas sluit het venster en hoopt dat Lambik weer bedaard is. Ze ontdekken dat Lambik er zelfs niet meer is.

Lambik heeft het Zwaard der Gerechtigheid meegenomen en wil nu op zijn eentje voor gerechtigheid zorgen en veroorzaakt hierbij chaos. Een toevallige passant ziet de goede bedoeling die er achter stekkt en maakt hem er op attent dat hij zonder de weegschaal geen recht kan spreken. Lambik gaat daarna weer terug naar het huis van Sidonia om de weegschaal in zijn bezit te krijgen. Hij probeert nu bij Sidonia in te breken, maar wordt betrapt door een wijkagent. Lambik slaat de man neer en vlucht. Ondanks de opgeroepen politieversterking weet Lambik te verdwijnen.
De politie licht Sidonia in van wat er gebeurd is. Zij weet meteen dat het Lambik geweest is die bij haar heeft geprobeerd in te breken.
Sidonia gaat weer slapen, maar niet lang daarna worden Sidonia en de twee kinderen gewekt door gebonk uit de woonkamer. Het is de weegschaal, die in wilde weg door de woonkamer vliegt om weer naar het zwaard terug te keren. Sidonia krijgt de weegschaal te pakken, maar krijgt daarbij een stroomslag te verduren omdat de weegschaal in de luchter vasthangt.
Na een tijd komt Sidonia weer bij haar positieven, wat men van de weegschaal niet beweren kan.

De weken gaan voorbij en van Lambik hoor je en zie je niets meer. Hij heeft zich terug getrokken in een huisje in de duinen aan de Belgische kust en wil van de rest van de wereld niets meer weten.
Na een dag werken in zijn moestuintje steekt een zware storm boven de zee op. Niet lang daarna gieren de eerste harde windvlagen om het huisje en 's nachts bereikt de storm haar hoogtepunt. De morgen daarna bekijkt Lambik de schade die de storm aan zijn huisje veroorzaakt heeft en ontdekt ook tot zijn grote verbazing een drakar in zijn moestuintje!
Lambik maakt kennis met Thuborg de Viking. Door dronkenheid verklapt Lambik aan de Viking dat hij het Zwaard der Gerechtigheid heeft. Thuborg wil dit zwaard nu hebben, omdat hij daarmee onoverwinnelijk wordt.
Het Vikingschip vliegt weg Ondertussen is bij Sidonia thuis de weegschaal weer tot leven gekomen en meteen binden onze drie vrienden het voorwerp aan de voorkant van de auto vast zodat het naar het zwaard kan vliegen en zij maar hoeven te volgen.
Ze landen in de duinen bij het huisje van Lambik en zien hoe Thuborg bij Lambik probeert binnen te dringen. Er ontstaat een gevecht met de Viking, waarbij ze het onderspit moeten delven. De Viking blijkt te sterk te zijn. Thuborg pakt het zwaard en gaat er vandoor. Lamik en de twee kinderen gaan er achter aan, verstoppen zich in de drakar en laten de bewusteloze Sidonia in het huisje achter.
Tegen de morgen steekt een nieuwe storm op en de juist weer tot bewustzijn gekomen Sidonia ziet nog op het laatste moment het Vikingschip wegvliegen.

Op het schip merken onze vrienden dat ze vliegen en Wiske merkt tevens dat ze Sidonia vergeten zijn. Ze begint te brullen. Thuborg hoort dit en sluit hen op. Bovendien verklapt hij waarom hij het zwaard wil hebben. De Viking wil namelijk de burcht aanvallen die de poort is tot het rijk der goden.
Niet lang daarna vliegt de drakar boven de kust van Noorwegen. Door windstilte kan Thuborg niet landen en slaat met de drakar te pletter op de landingsstrook. De drakar vat vlam en op het laatste nippertje haalt de brandweer de Viking en onze vrienden uit het vuur. Onze vrienden komen tot bewustzijn en vinden naast hen door toeval het Zwaard der Gerechtigheid. Vliegensvlug gaan ze er mee vandoor. Thuborg merkt dit echter en stuurt zijn mannen er achteraan. Al snel worden onze vrienden omsingeld en een gevecht begint. Wanhopig meldt Wiske zich via een zender bij professor Barabas, maar krijgt geen gehoor. Wiske wil al afscheid van ons lezers nemen, maar plots veegt er zoiets als een wervelwind door de rijen van de aanvallende Vikings. Nadat de Vikings verslagen zijn trekt de stofwolk op en ... Jerom verschijnt!
De hulpkreet van Wiske was dus wel aangekomen en via de teletijdmachine hevelde de professor Jerom over naar Noorwegen. De Teletijdmachine is echter niet geheel in orde en zodoende zijn onze vrienden gedwongen nog wat in Noorwegen te blijven.

Na een poos ontdekt het viertal in de verte de burcht, die de poort is tot het rijk der goden. Nieuwsgierig als onze vrienden zijn willen ze er een kijkje gaan nemen. Na een tocht vol gevaren bereiken ze de burcht. Ze maken kennis met de Mumliks, de drie dienstmaagden van Sigrid, de prinses van de poort der goden.
De Mumliks geven onze vrienden uitleg over de goden, totdat plots vanachter de wolken een regenboog verschijnt tot op de burcht. Gillend rennen de Mumliks de burcht in. Odin, de oppergod, verschijnt op een witte hengst. en gaat ook de burcht in.
Jerom wil wel eens op de schimmel rijden. Hij weet het eigenzinnige paard te bedwingen en kan er op rijden tot grote ergernis van Odin. De oppergod neemt de onthutste Jerom mee naar de godenwereld. De Mumliks beginnen te huilen, want ze gaan er van uit dat Jerom nooit meer terug zal keren.
Sigrid, de prinses der Poort der goden verschijnt nu op het toneel en verlangt uitleg. De Mumliks stellen Lambik en de kinderen voor aan de prinses. Meteen vraagt Wiske aan de prinses of zij niets kan doen om Jerom terug te krijgen. Helaas kan ook de prinses niet helpen.
Ondertussen is Odin met Jerom in het rijk der goden aangekomen. Jerom is echter niet op zijn mond geva;;em en beklaagt de Noren dat ze een stelletje ruziemakers als goden hebbben. De goden, verbaasd over zulke moed, willen hem laten vechten met het everzwijn van Frey.
Jerom maakt er niet veel woorden aan vuil, pakt het zwijn en kegelt het dier tegen Odin en veegt zijn handen af aan de baard van Thor. Odin wil deze belediging wreken, grijpt de hamer van Thor en wil er Jerom mee te pletter slaan. Die is echter de oppergod te snel af, neemt hem de hamer af en tikt hem ermee op zijn vingers. Uit vrees, dat alles uit de hand zal lopen trekt Balder met een ruk aan het tafellaken en Jerom valt door de wolken weer richting aarde. Hij plonst in een fjord en vliegensvug is hij weer terug bij de burcht, waar hij eindelijk tot misnoegen vam Lambik de beeldschone prinses leert kennen.

Inmiddels vervelen de goden zich en Loki stelt voor dat de trollen de burcht maar eens moeten aanvallen.
Thuborg, de Viking, zat ondertussen ook niet stil en wil het Zwaard der Gerechtigheid terug krijgen. In het bos bij de burcht valt hij echter in slaap en merkt niet dat er talloze boosaardige trollen uit de rotsspleten komen. Meteen beginnen de trollen hem te sarren en te plagen. Thuborg de trollen echter op en alweer grijpt Balder in door een aardewerken vaas tegen de schedel van Thuborg te gooien. Bewusteloos zakt Thuborg in elkaar.
Thuborg en de prinses willen trouwen De aanval der trollen op de burcht begint. Snel trekt Suske de ophaalbrug naar boven om de trollen buiten te houden, maar veel helpt het niet. De trollen weten de burcht binnen te dringen en een gevecht begint. Thuborg, ondertussen weer tot bewustzijn gekomen, grijpt nu ook in het gebeuren in en verlost de prinses van de trollen, terwijl Jerom zijn vrienden helpt.
Boven in de godenwereld vinden ze het wel welletjes en Odin laat de trollen verdwijnen.

Ondertussen zijn Thuborg en de prinses verliefd op elkaar geworden en besluiten met elkaar te trouwen, zodoende is het Zwaard der Gerechtigheid niet meer van belang.
Onze vrienden worden weer terug naar huis geflitst door de teletijdmachine en niet lang daarna prijken het Zwaard en de weegschaal weer op het schilderij met Vrouwe Justitia.


Tekst: Alain Stienen

Aankondiging in 'De Standaard'