Suske en Wiske op het WWW
Suske en Wiske op het WWW
Suske en Wiske

De maffe maniak


Vorige Index
Index
Volgende

Rode reeks no. 166 (1e druk: november 1977)

De maffe maniak Het verhaal De maffe maniak liep als voorpublicatie in Het Belgische tv-weekblad TV Ekspres vanaf 5 juni 1976 t.e.m. 18 juni 1977. Het verhaal als album verscheen voor het eerst in november 1977.

In de tijd waarin De maffe maniak in TV Ekspres als voorpublicatie liep, vonden er reorganisaties plaats in verscheidene weekbladen, zo ook in het Belgische weekblad Zie Magazine en uit besparingen kreeg dit weekblad een inhoud die gedeeltelijk hetzelfde zou zijn als het weekblad TV Ekspres. Zie heeft het zodoende nog enkele jaren kunnen uithouden.
Echter... bij het veranderen van de inhoud van Zie Magazine liep het verhaal van Suske en Wiske reeds en door de overname van de inhoud van TV Ekspres zouden de lezers van Suske en Wiske midden in het verhaal terechtkomen.
Om dit te verhinderen tekende Willy Vandersteen persoonlijk iets unieks voor de reeks, namelijk een tussenaankondiging!
In Zie Magazine, nr. 1 van 07.01.1977 verscheen de omineuze tussenaankondiging en bevat een samenvatting van het voorafgaande deel van het verhaal. De tussenaankondiging valt tussen strook 124 en strook 125!
Wie de tussenaankondiging ziet valt meteen het verschil van tekenstijlen op. De tussenaankondiging is duidelijk anders opgebouwd als die uit het eigenlijke verhaal. Werken de tekeningen van Paul Geerts uit het verhaal meer "statisch", zo zijn de tekeningen van Willy Vandersteen uit de tussenaankondiging eerder meer "plastisch" te zien!
Degene die de Vandersteen-reeks Robert en Bertrand kent ziet de overeenkomsten. Dit is een bewijs, dat het tekentalent van Willy Vandersteen zich sinds de penovername van de Suske en Wiske-reeks door Paul Geerts verder ontwikkelt heeft, maar tevens ook het bewijs dat het tekentalent van Paul Geerts zich verwijderde van zijn leermeester, wat niet ten nadele van Paul uitgelegd hoeft te worden, want bij de penovername in 1972 bij het verhaal De gekke gokker viel het de kenners en de fans niet (direct) op.

Het verhaal speelt zich gedeeltelijk af in het fictieve Oost-Europese land Moerenië, wat niets anders is als een anagram van het werkelijk bestaande land Roemenië.
Roemenië kende door de eeuwen heen een veelbewogen geschiedenis en kon zich na de val van de Berlijnse muur op 9 november 1989 bevrijden van een uiterst wrede dictatuur. Kort na de val van de Muur in Berlijn kwam de Roemeense bevolking in opstand en joeg de communistische dictator Nicolae Ceausescu (*1918 - +1989) weg. Ceausescu zelf vond in naam van en door het Roemeense volk al heel snel de dood.
Sindsdien probeert Roemenië economisch en ook politiek gezien aansluiting te vinden bij de rest van Europa, maar echt lukken doet dit niet, gezien de enorme armoede en ook de corruptie in dit land. Toch wil Roemenië het voor elkaar krijgen in het jaar 2007 tot de Europese Unie toe te treden!
Vele sceptici willen echter dat Roemenië nog jaren buiten de EU blijft, omdat er anders ontzettend veel geld in een economisch leeg gat zou gaan vloeien. Iets wat jammer genoeg niet van de hand te wijzen is!

Roemenië is niet alleen bekend van haar roerige geschiedenis en haar prachtig landschap, maar ook vanwege haar huiveringwekkende sagen en legendes, want in Roemenië ligt ook de landstreek Transsylvanië!
Wie Transsylvanië zegt denkt meteen aan Graaf Dracula, de vorst der vampiers.
Nosferatu Aan de Ierse auteur Bram Stoker (*1847 - +1912) is het te danken dat deze ondode vorst nu nog steeds in het collectieve bewustzijn van de mensheid rondspookt. Eerst na de de dood van de auteur werd de roman Dracula wereldberoemd en zouden er vele verfilmingen van gemaakt worden, zoals Nosferatu, eine Symphonie des Grauens uit het jaar 1921/22 van Friedrich Wilhelm Murnau (*1888- +1931), Dracula uit het jaar 1931 met de beroemde acteur Bela Lugosi (*1882 - *1956), Dracula uit het jaar 1958 van de legendarische Hammerstudio's met de Britse acteur Christopher Lee (*1922) en Bram Stoker's Dracula van Francis Ford Coppola (*1939) uit het jaar 1992, om maar de bekendste te noemen.
Bram Stoker heeft zich voor de fictieve figuur van Graaf Dracula laten inspireren door een historiche personage uit de geschiedenis van Roemenië, nl die van Prins Vlad Tepes III, die in de Roemeense volksmond Dracul oftewel draakje genoemd omdat hij een draak als wapensymbool gebruikte. De prins stierf in 1477, na 45 jaar tegen de Turken gevochten te hebben. Hij had de reputatie een sadist te zijn die het bloed van zijn slachtoffers dronk. Tevens liet hij zijn gevangen levend aan gespitste palen rijgen, waardoor hij de bijnaam Tepes (oftewel de Spietser) kreeg. Daarbij genoot hij dan de aanblik van de langzaam en onder gruwelijke kwalen stervende opgespietsde mensen.
Dracula en zijn trawanten duiken in dit verhaal niet op, maar toch gebruikte Paul Geerts de niet moeilijke anagram van Roemenië om sfeer voor zijn verhaal te wekken, want hij redeneerde beslist dat Moerenië door de lezers onmiddelijk met Roemenië in verband gebracht werd en zodoende onmiddelijk zoiets als een griezelige sfeer ontstond. Nou zijn de voddeventen uit het verhaal verre van griezelig, maar toch weet Paul een onwerkelijke, ja haast sprookjesachtige, sfeer tijdens de laatste helft van het verhaal op te bouwen door de grillig gevormde rotsen en door de bedreiging der voddeventen.
De angst, die de inheemsen hebben voor de voddeventen en al het onbekende is een verder fundament voor het creëen van die sfeer. Een verder element dat Paul ontleend heeft uit de talloze Dracula-films.

Naast een nieuw randpersonage genaamd Bigshot (een leuke naamgeving, geheel in de traditie van Willy Vandersteen) treden er twee oude bekenden op; het bijna altijd zatte spook Sus Antigoon en de Zwarte Madam!
Sus Antigoon Sus Antigoon is de stichter van de stadstaat Amoras in de Stille Zuidzee en tevens de beroemde voorvader van Suske. Door het ongebroken genot van geestverruimende drank is Sus Antigoon gedoemd zich na zijn heengaan van het Aardse leven als spook verder door verschijningen te manifesteren.
Sus Antigoon helpt zijn achter-achter-achterkleinkind Suske in Op het eiland Amoras de heersende Vetten te verdrijven. Een paar albums later duikt hij weer op in De Zwarte Madam. Daarna zou het lang duren tot hij weer verschijnt. Eerst in De zingende zwammen duikt hij op in de allerlaatste stroken om voor de rouwende feeën Lilly, Lolo en Lala Feriteel te pleiten.
Daarna zou het weer lang duren tot hij weer verscheen, nl in dit verhaal en meteen het verhaal daarna in de stripversie van de poppenfilm De zingende kaars. Ook maakte hij zijn opwachting in De lieve Lilleham, Amoris van Amoras, Robotkop en De verdwenen verteller. Sus Antigoon had zelfs een héél korte cameo in De razende race. Dit optreden deelt hij trouwens met onder meer Willy Vandersteen, Paul Geerts en Liliane Govaerts. Oude bekenden dus!
De Zwarte Madam had haar eerste optreden in het gelijknamige album. Ook in latere verhalen, zoals dit verhaal hier, Amoris van Amoras en De verdwenen verteller weet ze onze vrienden het leven zuur te maken. Onze vrienden hebben zoveel ontzag voor haar dat alleen al het noemen van haar naam Wiske laat schrikken, waardoor Lambik een uiterst vreemd avontuur beleeft. (zie De blote Belg)

Het kasteel VHO DEVENDS zelf is ook een grappige naamgeving! Wie de naam klankmatig samentrekt krijgt te horen "Voddevents"!!! Zo heten namelijk de tegenstanders van onze helden in dit verhaal!

Paul Geerts neemt hier in dit verhaal de wereld van de Big Business behendig op de hak. Men kan het zelfs zwarte humor noemen. Niet alleen dat de machtige baas van Sidonia Bigshot heet, maar ook dat hij in wapens e.d. handelt, die hij namen van bloemen of groentes geeft.
Paul brengt duidelijk naar voren dat het bij zulke mensen alleen maar om macht en geld gaat en andere mensen hen gestolen kunnen worden. Als ze al iets van de mensen willen is het hun geld of arbeidskracht!

Sidonia werkt als secretaresse

Samenvatting

Sidonia heeft een nieuwe baan als secretaresse bij Bigshot, de directeur van een enorm bedrijf. De man drijft op grote schaal handel in groentes en fruit met de landen van de Derde Wereld.
's Nachts hoort Sidonia plots gestommel in haar huis en ontdekt dat haar bar leeggedronken is. Na deze vreemde gebeurtenis gaat Sidonia moe naar het werk en ook bij haar baas Bigshot is de bar leeggedronken. Sidonia vertelt aan Bigshot haar wedervaren van de voorbije nacht, maar hij neemt er geen notitie van en wil met rust gelaten. Plots komen Suske en Wiske voorbij. Nieuwsgierig als ze zijn willen ze ook Bigshot leren kennen. Sidonia is er aanvankelijk niet voor, maar ze ontdekken tot hun verbazing dat Bigshot er niet meer is. Onmiddelijk belt Sidonia Lambik en Jerom en vraagt hen onmiddelijk te komen. Tijdens de rit naar Sidonia ziet Lambik vol verbazing een man in een bureaustoel voorbijvliegen en landt hierdoor in een greppel.
De man in de vliegende stoel is natuurlijk niemand anders als Bigshot, op reis met een voor onze vrienden onbekende bestemming.
Jerom en Lambik komen in het bedrijf aan even later vindt Suske een briefje met de tekst VHO DEVENDS. Jerom breekt de kluis open en haalt het notitieboekje van Bigshot eruit.

Thuis aangekomen horen onze vrienden door de radio over het geval van de man in de vliegende bureaustoel. Tevens ontdekken ze dat Bigshot een gewetenloze machtswellusteling is. In plaats van groentes en fruit verkocht hij wapens aan de landen in de Derde Wereld. Sidonia ontdekt ook in het notitieboekje, dat VHO DEVENDS een kasteel in Moerenië is.
Door een valpartij van Sidonia over een lege fles ontdekken ze de boosdoener; ... het is niemand anders als het spook Sus Antigoon, de overovergrootvader van Suske en tevens oprichter van de stadstaat Antverpia op het eiland Amoras.
Het spook schijnt meer te weten over de verdwijning van Bigshot, maar moet verdwijnen omdat de klok middenacht slaat.

Met de motor op reis Zo gezegd, zo gedaan! Onze vrienden gaan nu in een oude motor met zijspan, die ze als vervanging voor de Gyronef gekregen hebben, naar Moerenië achter Bigshot aan. Sidonia zelf blijft thuis vanwege een zenuwaanval.
Na enige tijd komen ze ondanks de tegenstand van de Roemeense grensbewaking en de inheemse bevolking op de plaats van bestemming aan. Sus Antigoon is door zijn dronken houding niet bepaald een hulp voor onze vrienden en brengt hen zelfs in een bepaalde situatie in levensgevaar.
Na vele gevechten tegen de voddeventen, die de inheemse bevolking terroriseren, bereiken onze vrienden het kasteel VHO DEVENDS en ontmoeten daar tot hun verrassing hun ultieme tegenstandster: de Zwarte Madam!
Zij wil van Bigshot de grootste gevaar voor de mensheid maken!

De Madam geeft Bigshot haar handboek voor de totale machtswellusteling. Hij begint er in te lezen, maar de Zwarte Madam wordt gestoord door een de zaal binnenstormende voddevent. Het spook wil namelijk berichten dat Jerom veel te sterk voor hen is, maar de Zwarte Madam kegelt het spook eruit met de bewering dat ze veel sterker zijn. Ondertussen krijgt Bigshot het na het lezen van het boek benauwd. Hij wil van het plan afzien omdat anders niets meer van de aarde overblijft. Verbolgen laat de Zwarte Madam hem door de voddeventen opsluiten.
Sus Antigoon verschijnt nu plots en verklaart zijn liefde voor de Zwarte Madam, maar als enige voorwaarde heeft hij dat ze moet ophouden met het sarren van de mensheid.
Ze gaat onmiddelijk akkoord en wil de voddeventen hun ontslag aanbieden, maar die komen nu in opstand. Sus Antigoon en de Zwarte Madam kunnen door de hulp van onze vrienden vluchten en bereiken Fantasia, het toevluchtsoord voor alle sprookjesfiguren (binnen het Suske en Wiske-universum). De voddeventen lossen zich hierdoor in het niets op en onze vrienden keren weer huiswaarts.
Bigshot belandt hierna in een sanatorium.Tekst: Alain Stienen

Tussenaankondiging in 'Zie Magazine'